Program koła matematycznego adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich, czyli najstarszych grup przedszkolnych. Stanowi rozszerzenie programu przedszkolnego, na którym bazują nauczyciele. Ma na celu poszerzenie umiejętności dzieci szczególnie zdolnych w zakresie edukacji matematycznej. Zajęcia w ramach koła odbywają się co dwa tygodnie.