Kółko pracuje w oparciu o program własny organizatorek I. Mojsak i A. Żukowskiej „Rozumiem-mówię-tworzę: edukacja literacka dziecka w wieku przedszkolnym”.

Należą do niego przedszkolaki (zdrowe i niepełnosprawne) z własnej grupy prowadzących czyli dzieci z grupy V KAPITALNI.

          W roku 2017-2018, skład kółka tworzy 20 dzieci (w tym 14 dzieci zdrowych w wieku 6 lat oraz 6 dzieci niepełnosprawnych w wieku 6-7 lat), z których 5 dzieci uczęszcza na zajęcia pierwszy rok.

Zajęcia odbywają się zwykle raz w tygodniu (poniedziałki),przeciętnie przez ok. 20 minut.Zajęcia, w zależności od potrzeb, są grupowe (ćwiczenia i zabawy językowe, słuchanie bajek i wierszy, tworzenie grupowych bajeczek na zasadzie dopowiadania zdania do wypowiedzi kolegi z zachowaniem chronologii wydarzeń) lub indywidualne (tworzenie własnych bajeczek, historyjek do tego samego obrazka lub serii dowolnie wybranych obrazków, układanie indywidualnych wierszyków, rysowanie ilustracji do własnej części opowiastki).

     W ubiegłych latach, gdy dzieci były młodsze praca z nimi koncentrowała się przede wszystkim na wzbogacaniu słownika i jego rozumieniu. Dzieci w toku zajęć były wprowadzanie w świat niewerbalnych środków wyrazu, nabywały umiejętności słuchania i rozumienia oraz umie­jętności zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się w róż­nych sytuacjach. Dodatkowym celem na tym etapie kształcenia było kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz wzbogacanie wiedzy i przeżyć poprzez ciągły kontakt z literaturą dziecięcą.

     Obecnie realizowane założenia kółka to:

  1. Kształtowanie u dzieci gotowości do odbioru i rozumienia słowa oraz jego twórcze wykorzystanie przez dziecko; 
  2. Wyłanianie dzieci z predyspozycjami językowymi i rozwijanie ich umiejętności oraz talentów – w drugim półroczu skupiamy się przede wszystkim na tworzeniu bajeczek indywidualnych z tekstów i ilustracji zdolnych lub chętnych dzieci.
  3. Terapia słowem: odreagowanie napięć, redukcja nadmiernego niepokoju emocjonalnego (u dzieci na miernie wrażliwych), wzmacnianie wiary we własne umiejętności i możliwości (u dzieci z zaniżonym poczuciem własnej wartości);
  4. Wydanie publikacji zbiorowej (książeczka) z tekstów uczestników kółka - na zakończenie edukacji przedszkolnej.
  5. Dobre przygotowanie w zakresie edukacji językowej uczestników „Piórka” - zauważalne przez rodziców i później przez nauczycieli w szkole.