Kółko pracuje w oparciu o program własny organizatorek I. Mojsak i A. Żukowskiej Rozumiem-mówię-tworzę: edukacja literacka dziecka w wieku przedszkolnym.

Należą do niego przedszkolaki (zdrowe i niepełnosprawne) z własnej grupy prowadzących: Iwony Mojsak, Agnieszki Żukowskiej i Doroty Dąbrowskiej.

Aktualnie, w roku 2016-2017, skład kółka tworzy 20 dzieci z gr. V (w tym 15 dzieci zdrowych w wieku 5 lat oraz 5 dzieci niepełnosprawnych w wieku 5-7 lat, dwoje dzieci jest nowych).

W roku 2016/2017 zajęcia odbywają się zwykle raz w tygodniu (czwartek), przeciętnie przez ok. 20 minut.

Zajęcia, w zależności od potrzeb, są grupowe (ćwiczenia i zabawy językowe, słuchanie bajek i wierszy, tworzenie grupowych bajeczek na zasadzie dopowiadania zdania do wypowiedzi kolegi z zachowaniem chronologii wydarzeń) lub indywidualne (tworzenie własnych bajeczek, historyjek do tego samego obrazka lub serii dowolnie wybranych obrazków, układanie indywidualnych wierszyków, rysowanie ilustracji do własnej części opowiastki).

W ubiegłych latach, ze względu na specyfikę grupy („maluchy”), praca z dziećmi koncentrowała się przede wszystkim na wzbogacaniu słownika i jego rozumieniu. Dzieci w toku zajęć były wprowadzanie w świat niewerbalnych środków wyrazu, nabywały umiejętności słuchania i rozumienia oraz
umie­jętności zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się w róż­nych sytuacjach. Dodatkowym celem na tym etapie kształcenia było kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz wzbogacanie wiedzy i przeżyć poprzez ciągły kontakt z literaturą dziecięcą.

Obecnie realizowane założenia kółka to:

  1. Przygotowanie zasobu słownictwa dzieci, pewnej gotowości do odbioru i rozumieniu słowa oraz jego twórcze wykorzystanie przez dziecko; 
  2. Terapia słowem: odreagowanie napięć, redukcja nadmiernego niepokoju emocjonalnego (u dzieci na miernie wrażliwych), wzmacnianie wiary we własne umiejętności i możliwości (u dzieci z zaniżonym poczuciem własnej wartości);
  3. Wyłanianie dzieci z predyspozycjami językowymi i rozwijanie ich umiejętności oraz talentów 
  4. Aktywność werbalna dzieci uzdolnionych w tym zakresie; osiągane sukcesy w konkursach literackich lub poetyckich;
  5. Wydanie publikacji zbiorowej (książeczka) z tekstów uczestników kółka - na zakończenie edukacji przedszkolnej.
  6. Dobre przygotowanie w zakresie edukacji językowej uczestników „Piórka” - zauważalne przez rodziców