Koło badawcze Mali Odkrywcy

100 2334W ramach programu ,,Mali odkrywcy" Ekoludki całorocznie organizują w obrębie własnej grupy cykl zajęć badawczych i doświadczalnych.

W bieżącym roku szkolnym w ramach zajęć doświadczalnych ,,Mali odkrywcy" przeprowadzono szereg zabaw badawczych, dydaktycznych i odkrywczych, takich jak :  Co to jest wiatr?, Jak powstaje cień?, Czy powietrze może się poruszać? i wiele innych.


Celem zajęć doświadczalnych ,,Mali odkrywcy" jest wszechstronny rozwój dzieci, uczenie logicznego myślenia, rozwijanie zainteresowań dzieci wykraczających poza program wychowania przwdszkolnego. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo - skutkowego, porównywania i uogólniania, rozbudzają świadomość ekologiczną.

Zajęcia realizowane są za pomocą metod aktywizujących i praktycznego działania. Dominują doświadczenia, eksperymenty oraz obserwacje. Wśród form pracy przewidywane są prace indywidualne i zespołowe, z naciskiem na możliwośc sprawdzenia pomysłów dzieci oraz prezentacji ich wyników. 

 100 1167100 1725  100 1753