Gagatek- zajęcia muzyczno-teatralne

Dziecięcy zespół wokalno-teatralny „GAGATEK” działa w naszym przedszkolu od 1998 r.Gagatek1

Założycielką zespołu jest p. Agnieszka Marchel. Od 2000 r. zajęcia teatralne współprowadzi razem z p. Anną Bayer.

Zespół działa w oparciu o program własny ( autorski) pt. „ Bawimy się w teatr” opracowany przez instruktorki, bazujący na dziecięcych emocjach, przeżyciach, spontaniczności i wyobraźni.

W skład zespołu wchodzą dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

Zespół teatralno-muzyczny GAGATEK gości na wielu ogolnopolskich i miejskich konkursachskansen2

oraz festiwalach teatralnych, piosenki, recytatorskich. Bierzemy także aktywny udział w koncertach i wystepach harytatywnych, uroczystościach miejskich oraz imprezach osiedlowych na rzecz lokalnej społeczności.

Na koniec roku szkolnego wyjeżdzamy także wspólnie z rodzicami  na łono natury, na pikniki integrujace nasza grupę, zwiedzamy teatry, galerie i wystawy lteatralne.

 

 

Zespół GAGATEK jest laureatem wielu nagód i wyróżnieńgagatek -dzieci i dyplom

na ogólnopolskich, wojewódzkich oraz miejskich festiwalach muzycznych i teatralnych.

 

 

„GAGATEK” przygotowuje przedstawienia dostosowane do indywidualnychGagatek2

możliwości dzieci i ich zainteresowań,

podejmujące tematykę tradycji ludowych, przedstawienia jasełkowe

oraz inne wg autorskich scenariuszy instruktorek.

 

 

 

Zespół GAGATEK oprócz działań teatralnych,prowadzi także działalność muzyczną:nagrywamy płyty7

koncertujemy i nagrywamy płyty z piosenkami.

Autorkami piosenek dla dzieci  są instruktorki zespołu:Anna Bayer i  Agnieszka Marchel

oraz utalentowane artystycznie nauczycielki z naszego przedszkola Agnieszka Wygonowska, Barbara Kropiwnicka, Katarzyna Wądołowska.