6:30 - 8:00 - schodzenie się dzieci, praca indywidualna i wyrównawcza, zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań

8:00 - 8:30 - zabawy i ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania

8:30 - 9:00 - śniadanie, mycie zębów, przygotowanie się do zajęć

9:00 - 10:00 - zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane z całą grupą, w zespołach, indywidualnie w sali lub w ogrodzie

10:00 - 11:00 - pobyt na świeżym powietrzu lu zabawy dowolne w sali

11:00 - 11:30 - przygotowanie do obiadu

11:30 - 12:00 - obiad

12:00 - 14.30- odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia dodatkowe ( języki obce, katecheza, nauka tańca,teatralne), zajęcia indywidualne, zabawy ruchowe

14:30-15.00 - przygotowaie do podwieczorku, podwieczorek

15.00 - 18:00 - zabawy kierowane i swobodne w sali lub na powietrzu, praca wyrównawcza i indywidualna. Rozchodzenie się dzieci.