Nasze przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposobiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz.U. RP z dnia 24 lutego 2017 r)

Ponadto jesteśmy autorami i realizatorami proramów własnych ( autorskich) , aktywnie włączamy sie w ogólnopolskie programy edukacyjne oraz ogólnopolskie i miejskie akcje promujące: ekologię,zamiłowanie do ojczyzny, zdrowie, aktywność fizyczną,,mądre spędzanie wolnego czasu,oraz wiedzę  na temat pracy z dziecmi o specjalnych potrzebach psychologiczno-pedagogicznych.

realizujemy:

 Zestaw przedszkolnych programów nauczania na rok 2018/19:

 


 Programy własne ( autorskie)

 • "Origami -metoda na sukces dziecka i nauczyciela" - opracowany przez Marzannę Stępniak i Helenę Puchalską
 • "Bawimy sie w teatr"- program zajęć teatralnych opracowany przez Agnieszkę Marchel i Annę Bayer
 • "Przygoda z lalką i aktorem"-program zajęć teatralnych opracowany przez Barbarę Szutkiewicz, Dorotę Pyłko, Barbarę Kropiwnicką
 • Program Współpracy z Rodzicami - autorzy: Dorota Jackowska, Elżbieta Kwaśnik - Raćkowska, Mirosława Lewicka;
 • "Patrzę , dotykam, czuję - poznaję świat" - autorzy: Katarzyna Sznajder Grześ i Beata Szymborska
 • Program Adaptacji Dziecka w Przedszkolu – autorzy: Dorota Jackowska, Mirosława Lewicka;
 •  Uczę się zdrowo i bezpiecznie żyję w rodzinie, przedszkolu i środowisku – autorzy: Dorota Smarkusz, Elżbieta Kwaśnik - Raćkowska
 •  "Tworzę, więc jestem" Program koła plastycznego "Pastelek"- autorzy:  Marzanna Stępniak
 •  „Mali przyjaciele przyrody” – program edukacji ekologicznej. Ewa Kiertowicz i Barbara Tomczak 
 • "Dbamy o środowisko"-Program edukacji przyrodniczo- ekologicznej-  autorzy: Marzanna Halicka- Ameljan, Ewa Dorota Prokopiuk, Katarzyna Zalewska
 • „Mali odkrywcy”- pogram zajęć doświadczalnych Marzanna Halicka- Ameljan
 • "Rozumiem-mówię-tworzę"- Edukacja literacka dziecka w wieku przedszkolnym -autor: Iwona Mojsak i Agnieszka Żukowska
 • „Cyfrowy świat przedszkolaka” to  program zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci w oparciu o program Kid Smart. Opracowały go Beata Szymborska, Anna Nieścieruk, Aneta Tynkiewicz i Danuta Łuniewska.
 • "Mali badacze i odkrywcy"- program wspierajacy edukację dzieci w wieku przedszkolnym -  autor: Marzanna Halicka

      P1030954P1030955 


 Programy  i akcje ogólnopolskie

 • Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

  Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

 • Zdrowo jemy-zdrowo rośniemy- 2016/2017- program zapewniajacy uczestnictwo w cyklu warszatów dla dzieci i pracowników przedszkola z zakresu temetyki zdrowego zywienia, kontrola na prawidłowo zbilansowanym jadłospisem przedszkola.
 • Przyjaciele Zippiego- program edukacji i rozwoju psychicznego i emocjonalnego dzieci (od 2013 r.)
 • Spotkania z Leonem - proram profilktyki zachowań agresywnych u dzieci, edukacja emcjonalna
 • Szkoła w Ruchu-2013/2014: realizacja ogólnopolskiego programu "Rok Szkoły w Ruchu" organizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej. Akcja ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci.Otrzymaliśmy certyfikat "Przedszkola w ruchu"
 • "Bezpieczna i przyjazna szkoła"- 2015 r.- program rządowy .Cele: kreowanie zdrowego ,bezpiecznego i przyjaznego środowiska przedszkola, profilaktyka agresji, promowanie zdrowego stylu życia.
 • Akadeimia Aquafresh - program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków koncentrujący się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Organizator: Aquafresh.(od 2013 r.)
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury - poznawanie natury i sposobów jej ochrony.( od 2013 r.)
 • "Bezpieczny przedszkolak"- program dotyczący zasad bezpiecznego zachowania się w przedszkolu, na placu przedszkolnym,  na drodze, w przypadku spotkania psa, reagowania na obcych.
 • Akcja "Dzieciństwo bez próchnicy", której celem jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat, poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5lat, wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej . Organizator: Uniwersytet Medyczny im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu. Patroni honorowi: Ministerstwo Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.(2015/2016)  http://zebymalegodziecka.pl/content/cel_projektu.html
 • Akcja "Czytamy dzieciom" mająca na celu zwrócenie uwagi najmłodszych na czytanie. Organizator: Książnica Podlaska. (2014/2015)
 • Akcja "Szkoła na pTAK!- od 2015 r. to ogólnopolska akcja edukacyjna poświęcona przyrodzie, a w szczególności ptakom. Jest częścią realizowanej Ogólnopolskiej Kampanii Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!, etap 3.
 • Akcja "Mamo jesteś potrzebna" organizowana przez podlaski NFZ.(2013/2014 r.)
 • Akcja "Zielonym do góry"
 • Akcja "Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu" -( od 2014 r.)
 • Tydzień osób z niepełnosprawnością ( od 2014 r.)
 • "Góra grosza"- akcja zbiórki drobnych monet na rzecz Domów dla dzieci i zawodowych rodzin zastępczych. Patronat: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • "Sprzątanie świata"-  akcja ogólnopolska. To wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. (od 2010 r.)
 • "Marsz zebry"-2015 r- Jego ideą jest uświadomienie wszystkim mieszkańcom naszego regionu jak ważne jest wychowanie, profilaktyka i edukacja w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • "Baterie -zagrożenie dla ludzi i środowiska" -akcja ekologiczna
 • "Pola nadziei"- akcja na rzecz opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi. Żonkilowe „Pola Nadziei" są znakiem jednoczącym społeczeństwo z osobami cierpiącymi, uwrażliwiają na ich potrzeby, a także skłaniają do refleksji nad sensem cierpienia, bólu i samotności.
 •  "Mamo, Tato, wolę wodę!"- kampania edukacyjna pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia, której celem było promowanie picia wody oraz uczenie prawidłowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. ( 2009-20010 r.)
 • "Patriotyczne śpiewanie""- od 2013 r. -akcja ogólnopolska mająca na celu kultywowanie tradycji spiewania pieśni patriotycznych.

dyplom1dyplom2dyplomcertyfikat góra grosza certyfikat hospicju -zonkile dyplom akademia play dohdyplom patriotyczne spiewanie 2015claunświadomy przedszkolak

dyplom3