Innowacje pedagogiczne

Innowacja ta pozwoli :ukształtować umiejętności społeczne dzieci, niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, kształtować u dzieci odporność emocjonalną niezbędną do radzenia sobie w nowych bądź trudnych sytuacjach oraz do godnego znoszenia  porażek; kształtować u  dzieci poczucie przynależności społecznej; stworzyć warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie  oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; zachęcić do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych w trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; kształtować umiejętność pomocy innym: słabszym, młodszym.

Innowacja ta pozwoli nauczyć dzieci czym jest jedzenie, skąd się bierze i dlaczego jest takie ważne; zwrócić uwagę na jakość jedzenia oraz jego rolę dla zdrowia i edukacji dzieci; uczyć dzieci zdrowego stylu życia; stworzyć dzieciom warunki do nauki sposobów dbania o własne zdrowie, poprzez zdrowe odżywianie; uświadomić dzieciom, że same mogą decydować, czy chcą jeść zdrowo; wykształcić u dzieci umiejętności samoobsługowe; przekonać dzieci, że gotowanie jest łatwe i przyjemne.

„Mali odkrywcy”- program zajęć doświadczalnych to innowacja oparta na „Programie wychowania przedszkolnego” PWN E. Tokarskiej, J. Kopała  oraz na podbudowie programu autorskiego „Dbamy o środowisko” i prowadzonego przez kilka lat programu koła badawczego „Pod lupą”. Innowacyjność pedagogiczno - metodyczna polega  na wprowadzeniu nowoczesnych metod zabawowych, twórczych z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania i przeżywania. Nauczyciel pełni rolę moderatora i  kieruje aktywnością dziecięcą. Zaspokaja naturalne potrzeby poznawcze dzieci, rozwija ciekawość świata . 

Metoda projektów - „Kreatywny nauczyciel - kreatywne dzieci.”

Metoda projektów pozwala na pogłębione badania tematu  o dużej wartości poznawczej, inicjowane przez dzieci. Wymaga współdziałania uczestników. Zachęca do współuczestnictwa według własnych możliwości. Praca nad projektem podąża tropem dziecięcych zainteresowań, a doświadczenia edukacyjne formułowane są tak, aby zaspokoić potrzeby wszystkich uczestników.

„Przygoda z lalką i teatrem” – zajęcia teatralne zespołu kukiełkowego ARLEKIN

Program pracy z teatralnym zespołem kukiełkowym przeznaczony jest do realizacji z dziećmi 5 i 6-letnimi zdrowymi i niepełnosprawnymi. Zajęcia odbywają się w oparciu o program własny „Przygoda z Lalką i Teatrem”.  Prowadzone są jako dodatkowe zajęcia i są wspaniałym pomysłem na dobre zagospodarowanie czasu wolnego dzieci.

Patrzę, dotykam, czuję – poznaję świat

„Patrzę, dotykam, czuję – poznaję świat” to zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym i ich rodziców . Celem zajęć jest wyposażenie rodziców w kompetencje wychowawczo – terapeutyczne oraz wielopłaszczyznowe wspomaganie rozwoju dzieci .Aby ułatwić uczestnikom, mającym trudności w  komunikowaniu się  ze środowiskiem zewnętrznym, rówieśnikami oraz zrozumienie sytuacji społecznych wykorzystywane są alternatywne metody komunikacji ( PECS ) podczas zajęć. W trakcie trwania spotkań uczestnicy będą doświadczać przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych, zmniejszania doświadczanego napięcia , uzyskają lepszą samoocenę.