Innowacje pedagogiczne

„KREATYWNI RODZICE – KREATYWNE DZIECI”– to cykl zajęć, na które mogą przyjść rodzice z dziećmi. Zajęcia mają formę zajęć plastycznych. Na każdych zajęciach rodzice z dziećmi wykonają jedną pracę plastyczną  wykorzystując tylko czarno – białe materiały. Dzieci współdziałają ze swoimi rodzicami, współpracują w małych zespołach. 

Innowacja pedagogiczna „Juniorzy i Seniorzy”, to cykl działań włączających seniorów w życie przedszkola, budowanie współpracy i porozumienia z trzema pokoleniami jednocześnie: seniorzy, rodzice oraz dzieci. Projekt służy integracji, ale przede wszystkim daje płaszczyznę porozumienia i współpracy. Pokazuje różne spojrzenia i różne perspektywy, szuka części wspólnej oraz tych elementów, które nie są obwarowane wiekiem, statusem społecznym czy określoną postawą wobec świata, znajduje więź międzypokoleniową i to jest główny cel tego projektu. Innowacja ma na uwadze ukazanie wielu umiejętności, zasobów jakie kryją się w starszych ludziach, tym samym wspiera ich autorytet wśród młodszych pokoleń. Nie tylko dzieci, ale również rodzice dostrzegą potencjał, jaki drzemie w seniorach.

         Innowacja pedagogiczna jest cyklem spotkań o charakterze imprezy integracyjnej całej społeczności przedszkolnej mającej na celu celebrowanie pór roku, dostrzeganie cykliczności zmian w przyrodzie, charakterystycznych cech i symboli dla danej pory roku.
Cechą charakterystyczną świętowanego dnia jest wybrany kolor kojarzący się z daną porą roku. Podczas zabawy dzieci rozbudzają swoją ciekawość i zainteresowania światem przyrody oraz poznają twórczość Jana Wilkowskiego - patrona naszego przedszkola. Innowacyjna forma  spotkań umożliwia rozwijanie talentów i prezentowanie ich przed rówieśnikami oraz rodzicami.

„Poznawanie przez doświadczanie” – to cykl zajęć przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców. Zajęcia te mają formę różnorodnych działań i zabaw o charakterze badawczym. Podczas nich dzieci współdziałają, bawią się ze swoimi rodzicami, współpracują w małych zespołach. Dzięki podejmowanym działaniom mają okazję obserwować i poznawać zjawiska i procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w przyrodzie. Wspólna zabawa w małych odkrywców i naukowców pobudza naturalną ciekawość poznawczą i chęć do dalszych eksploracji. Dodatkowo czas spędzony wspólnie z rodzicem wzmacnia więzi pomiędzy nim a dzieckiem oraz stanowi okazję do budowania pozytywnej relacji pomiędzy rodzicami i nauczycielami. 

Innowacja ta pozwoli :ukształtować umiejętności społeczne dzieci, niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, kształtować u dzieci odporność emocjonalną niezbędną do radzenia sobie w nowych bądź trudnych sytuacjach oraz do godnego znoszenia  porażek; kształtować u  dzieci poczucie przynależności społecznej; stworzyć warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie  oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; zachęcić do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych w trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; kształtować umiejętność pomocy innym: słabszym, młodszym.

Innowacja ta pozwoli nauczyć dzieci czym jest jedzenie, skąd się bierze i dlaczego jest takie ważne; zwrócić uwagę na jakość jedzenia oraz jego rolę dla zdrowia i edukacji dzieci; uczyć dzieci zdrowego stylu życia; stworzyć dzieciom warunki do nauki sposobów dbania o własne zdrowie, poprzez zdrowe odżywianie; uświadomić dzieciom, że same mogą decydować, czy chcą jeść zdrowo; wykształcić u dzieci umiejętności samoobsługowe; przekonać dzieci, że gotowanie jest łatwe i przyjemne.