W naszym Przedszkolu w ramach edukacji zdrowotnej prowadzimy; ćwiczenia i zabawy ruchowe w grupach, zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej, ćwiczenia na basenie wodnym, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia taneczne i karate. Zwracamy również dużą uwagę, aby dzieci codziennie przebywały na świeżym powietrzu - chodzimy na specery, organizujemy wycieczki , zabawy na placu zabaw oraz pikniki na podwórku.

Organizujemy także następujące działania:

 • Turniej Gier i Zabaw "Olimpijka Przedszkolaka" we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 47 w Białymstoku, który odbywa się co roku w czerwcu od wielu lat. 
 • Ponadto w ramach projektu "Bezpieczny i zdrowy przedszkolak" zorganizowaliśmy wewnątrzprzedszkolne konkursy : "Bezpieczna droga do przedszkola" i konkurs wiedzy " W zdrowym ciele zdrowy duch"
 • Uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach i programach promujacych zdrowie:Przedszkole w ruchu- aktywne dzieci i rodzice; Akademia Aquafresh - zdrowe ząbki; Przyjaciele Zippiego -program profilaktyki rozwoju psychicznego i emocjonalnego dzieci; Przyjaciele Kubusia -zdrowe żywienie ,zdrowe dziecko

ruch karateruch1ruch

Gimnastyka korekcyjnaintegracja sensorycznakarate1

Olimpijka przedszkolna

REGULAMIN TURNIEJU GIER I ZABAW- OLIMPIJKA PRZEDSZKOLNAOlimpijka z napisami

 1. W Olimpijce uczestniczą wszystkie dzieci z grup "0"
 2. W  poszczególnych konkurencjach startują zespoły 12 osobowe.
 3. Bezpośrednio przed zawodami następuje losowanie torów.
 4. Długość od startu do półmetka wynosi 10 metrów.
 5. Każdy zespół startuje w 10 konkurencjach ( wspólnych dla dziewcząt i chłopców).
 6. Każde nieprawidłowe wykonanie ćwiczenia traktowane jest jako błąd, czego konsekwencją jest obniżenie punktacji o 1 punkt.
 7. Każdy zawodnik rozpoczyna konkurencję po lewej stronie chorągiewki, wraca natomiast po prawej stronie upoważniając następnego zawodnika do startu poprzez dotknięcie jego ręki.
 8. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwa jury w liczbie 2 osób.
 9. W trakcie wykonywania ćwiczeń nauczyciel  nie może dotykać startującego zawodnika ( wyjątek stanowi pomoc nauczyciela podczas startu dziecka niepełnosprawnego).
 10. W poszczególnych konkurencjach obowiązuje następująca punktacja : I m-ce- 3 punkty, II m-ce- 2 punkty, III m-ce - 1 punkt.
 11. Po zakończeniu wszystkich konkurencji podliczane są punkty zdobyte przez zespoły w poszczególnych konkurencjach oraz ustalana klasyfikacja końcowa. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwa zespoły, między zainteresowanymi przeprowadza się sztafetę, która wyłowi zwycięzcę.
 12. Na zakończenie turnieju przewidziane są nagrody w postaci medali oraz dyplomów grupowych.
 

Wewnątrzprzedszkolny konkurs wiedzy "W zdrowym ciele zdrowy duch"

Cele konkursu

 • propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia
 • nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków (kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie, prawidłowych nawyków żywieniowych oraz dbania o higienę osobistą)
 • wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku
 • stwarzanie sytuacji do kształtowania w dzieciach postawy prozdrowotnej
 • pokazanie dzieciom możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego

Formy:

 • praca w zespole
 • praca indywidualna

Metody:

 • słowna - rozmowa
 • oglądowa- obserwacja
 • czynna- działania dzieci

REGULAMIN KONKURSU

 1. W konkursie biorą udział dzieci przedszkolne z grup 5-6 latków (po troje dzieci z każdej grupy).
 2. Drużyna przygotowuje hasło promujące zdrowie (każda drużyna otrzymuje za zadanie po 1 pkt).
 3. Drużyny wybierają spośród siebie kapitana drużyny, który odpowiada na pytania.
 4. Drużyny zdobywają punkty za poprawne wykonanie zadania.
 5. Punkty przyznaje jury.
 6. Jury składa sie 2 nauczycieli.
 7. Punkty stanowią piłeczki wrzucane do pojemników.
 8. Przewidziane są nagrody dla uczestników konkursu w postaci gier planszowych i pamiątkowych dyplomów.
 9. Pamiętamy, że najważniejsza jest zabawa i współpraca w zespole.

Opracowała i przeprowadziła : mgr Urszula Dąbrowska

 

Uczestnictwo w nagraniu programu telewizyjnego

W dniu 8 kwietnia 2015 r dzieci z gr. VIII brały udział w nagraniu programu telewizyjnegorecepta na zdrowie

pt "Recepta na zdrowie",emitowanego na łamach TVP Białystok.

 

Dzieci z  pełną świadomoscią i dużą wiedzą dzieliły sie swoimi wiadomościami nt. zdrowego żywienia, prezentowały inscenizację teatralną teatrzyku kukiełkowego oraz przygotowały w kuchcikowie pyszny sok marchwiowo-owocowy.

W nagranym przez TVP Białystok programie stworzyliśmy własną receptę na zdrowie. Mozna było sprawdzić, na ile ważna jest osobista rola w kształtowaniu zdrowia, W jakim stopniu właściwa dieta może wpłynąć na zapobieganie chorobom .

Gratulujemy dzieciom oraz nauczycielce P. Annie Boruckiej.

Zachęcamy do obejżenia programu na:

http://bialystok.tvp.pl/19684783/16042015