Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku położone jest na osiedlu Dziesięciny z dala od głównej ulicy.

Jest to przedszkole integracyjne, do którego uczęszczają na równych prawach dzieci zdrowe i niepełnosprawne.

Głównym celem naszej pracy jest pomoc w wychowaniu kreatywnego, tolerancyjnego człowieka, który w pełni realizuje się,szanując siebie i ogólnoludzkie wartości.

Motto  naszego  przedszkola :

" Dzieci rodzą się ze skrzydłami - a przedszkole pozwala im je rozwijać..."


 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszym przedszkolu na:

  www.youtube.com/watch?v=PeQeQg4i45gs 

 

 

 

 


 

Nasze przedszkole mieści się w budynku przy ul. Palmowej 20 a w Białymstoku.

Jest to budynek piętrowy, przestronny i bardzo dobrze wyposażony.

Znajduje się w nim:

 • dziesięć sal dziennego pobytu
 • sala gimnastyczna
 • sala terapii integracji sensorycznej
 • sala komputerowa - program Kids Smart
 • pracownia plastyczna
 • gabinety dydaktyczne do pracy indywidualnej z dziećmi
 • gabinet logopedyczny
 • basen kulkowy
 • basen wodny
 • sala teatralna
 • garderoba teatralna
 • kącik kucharski
 • czytelnia ksiażek- CZYTADEŁKO
 • wypożyczalnia strojów karnawałowych i teatralnych
 • plastikowy placyk zabaw w przedszkolu z hustawkami, zjezdżalniami i trampoliną do skakania
 • dwa nowe ( wybudowane w listopadzie 2015 r. ) place zabaw na podwórku przedszkolnym

 

 

Oferujemy  Państwa  dzieciom:

- bezpieczny i radosny pobyt w przedszkolu

- wszechstronny rozwój dzieci

- miłą i fachową opiekę wychowawczo-dydaktyczną w postaci wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej (po 3 nauczycieli pracujących w każdej grupie)

- szeroką pomoc specjalistów (2 pedagodzy specjalni, 2 logopedzi, 2 rehabilitanci ruchowi, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog, ,muzykoterapeuta ) , zajecia indywidualne oraz grupowe z dziećmi wymagajacymi dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

-  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

-  bardzo ciekawe zajęcia prowadzone metodami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb, możliwości  i zainteresowań dzieci

- innowacyjne metody pracy

- możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań i talentów dziecięcych po przez  udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych dziłajacych w naszym przedszkolu licznych kół  zainteresowań (basen wodny, kuchcikowo, teatralne, muzyczne, taneczne, badawcze, fotograficzne,komputerowe, literacke, gier planszowych, karate, plastyczne, tańce , arteterapia, i inne)

- bezpłatne zajęcia języka angielskiego

- zajęcia religii katolickiej , prawosławnej ( na życzenie rodziców)

- możliwość nagrywania płyt i teledysków z piosenkami dziecięcymi oraz wydawania tomików poezji dziecięcej

- możliwość prezentowania dzieciecych talentów w licznych konkursach, przeglądach i prezentacjach

- rozwijanie postawy patriotycznej, zamiłowania do polskiej kultury oraz kultury i tradycji regionu w którym żyjemy

- bezposredni kontakt ze sztuką po przez udział  wszystkich dzieci w goscinnych koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych w naszym przedszkolu, liczne wycieczki do teatru, filharmonii, opery, galerii sztuki, muzeum, wieczorki poetyckie i spotkania z pisarzami, malarzami, kompozytorami , spotkania czytelnicze w przedszkolnym CZYTADEŁKU.

- udział w wielu programach profilaktyki zdrowotnej dzieci

- liczne spacery, wycieczki i codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu

- bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole ( potwierdzone corocznymi badaniami)

- rodzinną atmosferę opartą na wzajemnej życzliwości i szacunku

- różne formy współpracy z rodzicami i rodziną

- różne formy pomocy i wsparcia  rodziny

- szeroki kalendarz uroczystości przedszkolnych

- pikniki rodzinne

- bogatą współpracę ze środowiskiem lokalnym

i  wiele innych.


 

Współpraca   ze  środowiskiem  lokalnym :

Nasze przedszkole aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz małego dziecka. Są to m.in.:

 • przedszkola i szkoły podstawowe naszego miasta
 • szkoły specjalne
 • białostockie gimnazja i licea
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • MOPR
 • Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu
 • Koalicja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów KLANZA
 • Białostocki Teatr Lalek
 • Akademia Teatralna
 • Opera i Filharmoinia Podlaska
 • Młodzieżowy Dom Kultury
 • Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
 • Białostocki Ośrodek Kultury
 • Galeria im. Slendzińskich
 • Ratusz
 • Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
 • Muzeum Historyczne
 • Telewizja Białystok
 • Radio Białystok
 • Studium wokalno-aktorskie
 • Biblioteka Osiedlowa oraz Książnica Podlaska
 • Klub Jagiellonia Białystok
 • Klub Osiedlowy KALINA i GAJ Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa
 • Straż Pożarna
 • Straż Ochrony Pogranicza
 • Policja
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Centrum Kształcenia Nauczycieli
 • MODM
 • Kuratorium Oświaty i  Urząd Miasta Białystok -Departament Edukacji
 • oraz inne.

     Od 2014 roku uczestniczymy w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie ,, Aktywni'' oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. W. Kikolskiego w Białymstoku. Honorowym Patronatem marsz objął Wojewoda Podlaski i Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

DSC052271DSC052301

 


 

Jan Wilkowski  -   Patron  Przedszkola :

Jan Wilkowski żył w latach 1921 - 1997

wilkowski20maly1był reżyserem i aktorem. Został uznany za jednego z najwybitniejszych twórców polskiego teatru lalkowego, legendę polskiego lalkarstwa. Pisząc i reżyserując spektakle dla dzieci rozumiał ich potrzeby. Dzięki głębokiemu wniknięciu w dziecięcą psychikę jego teksty kryły w sobie głębię i bogactwo dziecięcej osobowości. Twórczość Wilkowskiego charakteryzowała się ogromną wrażliwością na przemiany człowieka jakie niesie ze sobą współczesność. W niej też podkreślał wagę wysokich wartości plastycznych i literackich przedstawień. Dążył w swojej twórczości poświęconej dzieciom, do poważnego traktowania dziecięcej publiczności. To właśnie niezwykle dojrzałe i mądre spojrzenie na widza - Małego Człowieka sprawiało, że bohaterowie  jego opowieści są trochę lekkomyślni, roztrzepani, weseli,  bardzo uparci i mają szalone pomysły. Są po prostu takie jak wszystkie dzieci mające często kłopoty z dorosłymi i otaczającym je światem. Podobnie też jak bohaterowie spektakli, rozwiązują konflikty sami na miarę swoich możliwości.

Jan Wilkowski w 1974 roku, obok Krzysztofa Rau, był założycielem Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku Państwowej Wyzszej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, gdzie w latach 1975-81 był dziekanem Wydziału Lalkarskiego, a w latach 1981-90 profesorem nowo powołanego Wydziału Reżyserii Teatru Lalek. Kształceniu młodych adeptów lalkarstwa Wilkowski poświęcał się z ogromnym oddaniem, fascynowała go praca z młodzieżą, wymiana doświadczeń, dzielenie się energią twórczą. Był wybitnym pedagogiem. Człowiekiem czynu, który przede wszystkim chciał pracować z młodzieżą i doskonalić jej warsztat.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola:)

Szczegółowy opis działalności naszego przedszkola znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach menu  naszej strony internetowej.

 

 


    

hymn  przedszkola

      "UŚMIECHNIJ SIĘ"                                                  

                                                            słowa : Anna Bayer, muzyka: Violetta Kułak

dziewczynka balony ptaki

 

I. W przedszkolu odkrywamy świat piękny i nieznany,                                                     

    dalekie kontynenty i kosmos uśmiechnięty.

    Teatru magię znamy, w świat lalek zapraszamy,

     na scenie role gramy, Wilkowski Jan jest z nami

 

 Ref.: Uśmiechnij się, uśmiechnij się,

         w przedszkolu dobrze jest,w przedszkolu dobrze jest.

         Uśmiechnij się, uśmiechnij się,

         na słońce i na deszcz, na słońce i na deszcz

         I radę tę i radę tę

         do serca sobie weź, do serca sobie weź,

         wesoły bądź,wesoły bądź

         uśmiechnij się.

II. Tu chętnie przychodzimy, wspaniale sie bawimy

     klepiemy wyliczanki i śmieszne rymowanki,

     uczymy się literek by czytać bajek wiele,

     na scenie role gramy Wilkowski Jan jest z nami.

Ref.: Uśmiechnij się...

 

 

 

 


 

Projekty zrealizowane ze środków Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz pomocy Szkołom w ramach Akcji "1% dla mojej szkoły" i "1% dla mojej organizacji" 

 

1podatku logo

 

W 2010 roku zakupiono pomoce dydaktyczne do gabinetu terapii psychologiczno-pedagogicznej na kwotę 714,80zł. Nowe atrakcyjne środki dydaktyczne pozytywnie wpłynęły na motywację dzieci do wykonywania ćwiczeń a tym samym pozwoliły na zmniejszenie deficytów rozwojowych.
 
W 2012 roku ponownie doposażono gabinet terapii psychologiczno- pedagogicznej w nowe pomoce dydaktyczne na kwotę 1589,10zł.
 
W 2014 roku zakupiono szafki do szatni dziecięcej w kwocie 948,30zł. Wykorzystane środki na zakup mebelków pozwoliły poprawić bezpieczeństwo dzieci niepełnosprawnych podczas przebywania w szatni. Nasi podopieczni z problemami rozwojowymi  mogą obecnie ćwiczyć umiejętności funkcjonalne takie jak: ubieranie się i rozbieranie się, samodzielne wiązanie sznurowadeł itp. Każde z dzieci ma własną szafeczkę na ubranie  i miejsce na przebranie.