Nasze sukcesy

Nasze przedszkole podejmuje wiele działań na rzecz identyfikowania , promowania oraz rozwijania uzdolnień dzieci.W roku szkolnym 2014/2015 uzyskało tytuł  "Szkoły Odkrywców Talentów ". Jest to zaszczyt dla placówki oraz potwierdzenie wysokiej jakości pracy wyróżniającej naszą placówkę w środowisku lokalnym oraz ogólnopolskim.