koalicja wsparcia

Od 2013.r. nasze przedszkole aktywnie dziala w ramach "Koalicji wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych".

W skład Koalicji Wsparcia... wchodzą instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, działające w środowisku lokalnym Miasta Białegostoku.

Działania i  inicjatywy koalicji: powołanie grupy wsparcia dla Rodziców, opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz dla zdrowego rodzeństwa w rodzinie posiadającej dziecko z dysfunkcją, przeprowadzenie badania potrzeb samych niepełnosprawnych, osób najbliższych z Ich otoczenia oraz zajmujących się wspomaganiem i edukacją (dyrektorów placówek, nauczycieli, opiekunów, itp.), zatrudnienie doradcy zawodowego – specjalisty ds. osób niepełnosprawnych stworzenie Portalu Internetowego www.koalicjawsparcia.pl, działającego w obszarze edukacji, organizacja wspólnego spotkania placówek wspomagania, kształcenia specjalnego i integracyjnego.

Wierzymy, że dzięki synergii wspólnie podejmowanych inicjatyw, mamy szansę skuteczniej wspomagać swoją wiedzą i umiejętnościami oczekujących wsparcia merytorycznego, psychologicznego, informacyjnego, itp.

Strona internetowa koalicjii:

http://www.koalicjawsparcia.pl


 

Rodzice  odgrywają w życiu naszego przedszkola ważną rolę, są cennymi i równorzędnymi partnerami  w kierowaniu procesami wychowawczymi  naszych dzieci.
Z myślą o rodzicach powstał w naszym przedszkolu Klub  Ciekawskich Rodziców „U Tymcia”. W ramach klubu spotykamy się  z rodzicami. Omawiamy ważne sprawy, dyskutujemy, wymieniamy się informacjami na tematy nurtujące rodziców.

Zachęcamy rodziców do zgłaszania  tematów naszych spotkań.          

                                                                           Pedagog specjalny Katarzyna Sznajder-Grześ, psycholog Anna Nieścieruk

Ogólnopolski Konkurs dla Samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej .

W 2014 r Pani dyrektor naszego przedszkola Agnieszka Marchel  oraz  wicedyrektor Katarzyna Sznajder-Grześ  wspólnie z innymi koalicjantami opracowali  złożony przez Prezydenta Miasta Białegostoku jesienią 2014 r, wniosek na konkurs dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny”, w kategorii „Wspieranie rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi”, prezentujący dorobek „Koalicji Wsparcia …”

20150507 110933Z okazji obchodów TYGODNIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ w naszym przedszkolu został zorganizowany warsztat dla nauczycieli przedszkola pt. "Ścieżka sensoryczna". Warsztat prowadziły terapeutka integracji sensorycznej Magda Gawryluk oraz rehabilitantka Urszula Dąbrowska.

Nasze przedszkole aktywnie włącza sie w ogólnoświatową akcjęzaświeć się na niebiesko
„Zaświeć Się Na Niebiesko dla Autyzmu"
i jest jednym ze współorganizatorów
wydarzeń w ramach akcji „Miesiąc Wiedzy  na Temat Autyzmu”
objętej honorowym patronatem
Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej
 

Wiele setek osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów, przyjaciół   DSC01280

oraz wszystkich tych, którym los niepełnosprawnych nie jest obojętny przeszło ulicą Lipową w XIII Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Nasze przedszkole reprezentowali: Pani wicedyrektor Katarzyna Sznajder - Grześ, dzieci i panie z grupy VII,  specjaliści i wybrani nauczyciele, personel administracji  i obsługi oraz rodzice.