kadra pedagogiczna1

mgr Agnieszka Marchel - dyrektor

Nauczyciel dyplomowany. Terapeuta pedagogiczny, nauczyciel przedszkola, instruktor teatralny, autorka piosenek i scenariuszy teatralnych, ceniona jurorka w wielu konkursach muzycznych, piosenki, teatralnych, recytatorskich oraz plastycznych.

Obecnie dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 58 Integracyjnego im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku, uhonorowana 21.03.2017 r. przez Prezydenta RP-  nagrodą "Pracodawca Przyjazny Pracownikom".

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku. Ukończone studia podyplomowe z terapii pedagogicznej oraz kursy kwalifikacyjne: zarządzanie oświatą oraz instruktor teatru specjalność - teatr lalek. Od wielu lat specjalizuje się we wspomaganiu rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -odkrywaniu mocnych stron dziecka, zainteresowań i talentów dziecięcych będących doskonałą bazą do budowania właściwej samooceny i pozytywnego obrazu własnego "ja"  u dzieci.

Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w wielu szkoleniach, konferencjach i warsztatach z zakresu muzykoterapii, teatroterapii, pedagogiki zabawy, relaksacji,  współpracy z rodziną, pracy z dzieckiem zdolnym oraz z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową.

Jako kreatywny i innowacyjny nauczyciel oraz dyrektor jest otwarta na potrzeby dzieci. 

Pani Agnieszka Marchel jest współautorką innowacji pedagogicznych:  "Znam swoje mocne strony i wiem skąd pochodzę" i "Cztery pory roku u Wilkowskiego" oraz programu własnego (autorskiego): "Bawimy się w teatr" nagrodzonego w ogólnopolskim konkursie na najlepszy program zajęć pozalekcyjnych. Jest także realizatorką programu profilaktycznego "Bezpieczny przedszkolak".

Prowadzi aktywną działalność artystyczną jako instruktor zespołów: wokalno-teatralnego GAGATEK oraz teatralnego IGRASZKA. Komponuje muzykę do przedstawień i piosenek dziecięcych i młodzieżowych, projektuje i szyje kostiumy oraz scenografię teatralną, prowadzi warsztaty teatralne dla nauczycieli. Jest autorką i współautorką wielu scenariuszy teatralnych, kierownikiem artystycznym projektów muzycznych i poetyckich (np. opublikowanie płyt z autorskimi piosenkami dziecięcymi , tomików twórczości dziecięcej , realizacja teledysków do piosenek autorskich).

Wieloletnia inicjatorka i organizatorka: Gali Przedszkolaka, Artystycznego Lata u Wilkowskiego,  Wojewódzkich Prezentacji Małych Form Teatralnych "Kolędy to czas", Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Przygody Misia Tymoteusza Rymcimci". Jest pomysłodawczynią oraz koordynatorem uroczystości z cyklu "Cztery pory roku u Wilkowskiego",  "Święto Niepodległości", "Jesienne inspiracje", "Kartonowe zabawy" oraz "Tydzień talentów".

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała liczne nagrody: 

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki - 2016 r, 2008 r. i 2005 r.; Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015 r.,Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku - 2003r. ,2010 r.,2015 r., 2016 r., 2017r. Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białegostoku dla nauczycieli animatorów kultury 2015 r,; Nagroda Podlaskiego Kuratora Oświaty - 2012 r., Ogólnopolska Nagroda im. Marii Weryho – Radziwiłłowicz  2010 r. za szczególny wkład w edukację i wychowanie dzieci; dyplom Podlaskiego Kuratora Oświaty 2001 r.- za upowszechnianie wychowania i nauczania integracyjnego oraz propagowanie idei integracji w województwie podlaskim ;oraz liczne prestiżowe nagrody instruktorskie za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie edukacji teatralnej: 2003 r., 2004r., 2006 r., 2007 r.,2012 r., 2014r. ;Ogólnopolska Nagroda "Instruktora Roku" - 2003 r., 2006 r. przyznawana przez Towarzystwo Kultury Teatralnej, nagroda za autorski scenariusz teatralny 2008 r.; nagroda za scenografię 2015 r; Złote Dyplomy w 2012 r., 2013 r., 2014 r. - nagrody za kompozycje muzyczne w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Nauczycieli; Złoty Flecik  2014 r.- nagroda za muzykę w Ogólnopolskim Festiwalu Kolędy i Pastorałki Współczesnej; Nagrody za najlepszą piosenkę autorską w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Autorskiej - 2003 r., 2007 r.,2010r., 2013 r., oraz wiele innych nagród za kompozycje muzyczne dla dzieci.

Uwielbia muzykę, podróże oraz magiczny świat teatru.

mgr Anna Bayer - wicedyrektor

Pedagog, poetka, instruktor teatralny, współautorka piosenek, scenariuszy przedstawień teatralnych.

Ukończyła Filię Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na Kierunku Wychowanie Przedszkolne oraz Kurs Kwalifikacyjny z Zakresu Oligofrenopedagogiki, Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej, Kurs Kwalifikacyjny Instruktora Teatru - Specjalizacja Teatr Lalek, Studia Podyplomowe z Terapii Pedagogicznej.

Współautorka programu własnego "Bawimy się w teatr" opracowanego dla zespołów teatralnych Gagatek, Igraszka i grupy przedszkolnej  z którą obecnie pracuje.

Pomysłodawczyni i organizatorka wielu konkursów odbywających się na terenie miasta Białystok i województwa podlaskiego, m.in. Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych "Kolędy to czas", Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Przygody Tymoteusza Rymcimci", Gali Przedszkolaka.

Aktywnie uczestniczy w akcji "Cała polska czyta dzieciom", chętnie prowadząc spotkania z poezją w  szkołach, przedszkolach , klubach osiedlowych, domach kultury w naszym miescie oraz województwie.

Laureatka wielu nagród

Nagrody im. Marii Weryho - Radziwiłowicz, będącej kontynuacją Ogólnopolskiego Konkursu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego Osobowość Roku oraz wielu prestiżowych nagród instruktorskich między innymi: Nagrody Instruktora Roku przyznawanej przez Towarzystwo Kultury Teatralnej,nagroda za autorski scenariusz teatralny 2008 r.; nagroda za scenografię 2015 r ,Wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodzona przez Prezydenta miasta Białegostoku w 2009, 2010r i 2014 r. oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty w 2012r. Laureatka wielu konkursów literackich. W 2014 r uhonorowana została  Medalem Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz Złotym dyplomem za twórczość literacką w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Nauczycieli. W 2015 r. za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Aby lepiej rozumieć wychowanków i wykonywać swoją pracę wychowawczo-dydaktyczną  ukończyła wiele kursów doskonalących, oto niektóre z nich:

Metoda Dobrego Startu, Nauczanie Kreatywne z Klanzą, Edukacja matematyczna dzieci wg. Koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Jak zorganizować imprezę dla dużej grupy. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci wg. C. Sutton, Metoda Gordona, Terapia przez dramę, muzykę, plastykę, poezję, Teatr jako integracja sztuk, elementarz reżysera, Animacja przedmiotu, Edukacja pedagogiczna rodziców, Pedagogika zabawy, Zabawa w teatr, Muzykoterapia, treningi relaksacyjne i wizualizacja. Rozwijanie i korygowanie samooceny, konstruowanie autorskiego programu nauczania, Wychowanie przez sztukę, Zadania aktorskie w teatrze dziecięcym, Muzyka i plastyka w teatrze, Improwizacja w teatrze dziecięcym, Kurs pedagogiki Marii Montessori.

W 2014 r. wydała tomik własnych wierszy dla dzieci pt." Szczypawki". W 2016 r. wydała tomik poezji "Moda na dobre wychowanie".

Jej pasją jest teatr, muzyka i dobra literatura. W wolnym czasie pisze wiersze, lubi  niepotrzebne przedmioty, stare zdjęcia i ich tajemnice…..

mgr  Magda Baranow – terapeuta integracji sensorycznej

Pedagog specjalny (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), pedagog szkolny, terapeuta integracji sensorycznej (PSTIS). Od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia do wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem oraz III-stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci z autyzmem.

Na co dzień pracuje w przedszkolu integracyjnym z dziećmi i ich rodzicami oraz przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem.

W przedszkolu wykonuje elementy diagnozy zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz prowadzi terapię.

mgr Anna Maria Borucka 

Nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia magisterskie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, obecnie studentka studiów podyplomowych pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Uczestniczka wielu kursów, głównie w zakresie pedagogiki zabawy, podnoszenia kompetencji wychowawczych oraz alternatywnych metod komunikacji. Odbyła zagraniczny staż w placówce przedszkolnej w Finlandii oraz roczna praktykę w zakresie indywidualnej opieki nad dzieckiem z zaburzeniami zachowania z USA. Szczególnie bliska jej sercu jest troska o harmonijny rozwój dzieci z niepełnosprawnością. W przedszkolu prowadzi koło zainteresowań dla dzieci z deficytami wykorzystując metodę arteterapii i zabaw sensorycznych.Jest wspólautorką innowacji pedagogicznej"Cztery pory roku u Wilkowskiego"

mgr Dorota Dąbrowska

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka:

- Studium Wychowania Przedszkolnego w Białymstoku

- Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych w zakresie pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie

- Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii w specjalności pedagogika wczesnoszkolna

Systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach
z zakresu wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, zarówno dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych. Praca z przedszkolakami daje jej pełną satysfakcję zawodową.

W listopadzie 2015r otrzymała  Odznakę Srebrną Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Po kilkudziesięciu latach pracy w pełni zgadza się ze słowami Janusza Korczaka, iż Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd  i kierunek.

mgr  Wanda Chilecka - nauczyciel języka angielskiego

mgr Urszula Dąbrowska – rehabilitant ruchowy

Fizjoterapeutka, absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej.Nauczyciel dyplomowany.  Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu rehabilitacji i pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in.: "Oligofrenopedagogika", "Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka", "Terapia ręki", "Profilaktyka i leczenie wad postawy", " Podstawy dogoterapii", "PNF w wodzie", " Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych- metoda Swietłany Masgutowej".

W przedszkolu pracuje od 2005r. jako nauczyciel rehabilitant, w którym  prowadzi indywidualną terapię ruchową, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia w basenie wodnym

mgr  Wojciech Marek Depczyński - pedagog specjalny

Nauczyciel dyplomowany. Pedagog specjalny, oligofrenopedagog i fizjoterapeuta z długoletnim stażem i doświadczeniem pedagogicznym. Absolwent  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. W codziennej pracy zajmuję się terapią i edukacją dzieci z różnoraką niepełnosprawnością. Od wielu lat specjalizuje się w diagnozie i terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń dotyczących wspomagania rozwoju dziecka autystycznego m.in. Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis. Posiada ukończone 3 stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem. Od wielu lat poprzez prowadzenie specjalistycznych szkoleń, wystąpień na ogólnopolskich konferencjach  zaangażowany w popularyzowanie wiedzy na ten temat autyzmu. Wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Białymstoku, współautor wielu projektów na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania i organizacji oświatą.

W 2012 roku wyróżniony został Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a rok później Nagrodą Podlaskiego Kuratora Oświaty. W 2015 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci. Zainteresowania: aktywne formy spędzania wolnego czasu (którego ma niewiele) pływanie, jazda rowerem oraz dobry film i muzyka.  

mgr Barbara Gaińska

Mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany. Podyplomowe studia z zakresu Terapii Pedagogicznej.

Zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi pracuje z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, prowadzi w swojej grupie ćwiczenia i zabawy logopedyczne a także ćwiczenia usprawniające aparat mowy oraz  zajęcia rozwijające mowę i wymowę wychowanków.

W naszym przedszkolu prowadzi cyklicznie zajęcia w kole zainteresowań  ,,Pastelek'',  podczas których dzieci rozwijają swoje zainteresowania plastyczne i poznają nowe, niekonwencjonalne techniki plastyczne.

mgr Żaneta Gaińska - rehabilitant ruchowy

mgr Ewa Grycuk

Nauczyciel dyplomowany z długoletnim stażem. Ukończone Studium Wychowania Przedszkolnego im. S. Sempołowskiej, Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego. Absolwentka  Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek  oligofrenopedagogika. Jest nauczycielem nie tylko z wykształcenia i zawodu, ale przede wszystkim z zamiłowania. W codziennej pracy wprowadza innowacyjne formy i metody   poznane na warsztatach, szkoleniach, kursach. Dąży do rozbudzania u dzieci ciekawości poznawczej świata.Współprowadzi stroną internetową przedszkola.

W 2015 r. otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

mgr Marta Ewa Grycuk

Nauczyciel kontraktowy,  ukończyła Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego,   Akademię Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - kierunek  oligofrenopedagogika. Absolwentka podyplomowych studiów wychowania przedszkolnego. Swoje kompetencje zawodowe podnosi na licznych kursach, warsztatach,  szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i zdrowymi. Lubi robić to, co robi w codziennej pracy.

mgr Marzanna Halicka

 • Studium Wychowania Przedszkolnego im. Stefanii Sempołowskiej
 • Uniwersytet W Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii- magister pedagogiki wczesnoszkolnej
 • Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Kurs Kinezjologii edukacyjnej Metody Dennisona
 • Kurs "Wprowadzenie dziecka w świat pisma wg koncepcji Ireny Majchrzak"
 • Kurs  " Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie kształcenia specjalnego i integracyjnego"

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przyrody i środowiska naturalnego: "Skuteczna edukacja recyklingowa w praktyce.

mgr  Barbara Jankowska – logopeda

Logopeda. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.Nauczyciel dyplomowany z ponad dwudziestoletnim stażem pracy. Ukończone Studia magisterskie na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Podyplomowego Studium Logopedycznego w Białymstoku.

Prywatnie, szczęśliwa żona i matka.

mgr Ewa Kiertowicz

Oligofrenopedagog, mgr pedagogiki przedszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym, współtwórcą programu ekologicznego "Mali przyjaciele przyrody". W pracy z dziećmi ma na uwadze przede wszystkim ich dobro, szczęście i uśmiech.

mgr Jan Kiryluk – katecheta religii prawosławnej

mgr Edyta Kolesińska

 

mgr Barbara Kropiwnicka

 mgr Barbara Kropiwnicka  -  nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka studiów magisterskich wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Edukacji Elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz kurs Kinezjologii Edukacyjnej wg P. Dennisona, szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego W. Scherborne, Trening Umiejętności Wychowawczych A. Faber i E. Mazlish, oraz wiele innych.

Jest współtwórcą dwóch programów edukacyjnych wychowania przez sztukę: programu edukacji przez plastykę "Plastyczno – konstrukcyjna edukacja przedszkolaka" oraz programu wychowania przez teatr "Przygoda z lalką i teatrem".

Prowadzi aktywną działalność artystyczną w placówce współprowadząc zespół dziecięcego teatru kukiełkowego "Arlekin".

Autorka wielu wierszy i tekstów piosenek dla dzieci ( wiele nich zostało nagranych na wydawanych przez nasze przedszkole płytach z piosenkami autorskii dla dzieci).

W codziennej pracy z dziećmi stosuje różnorodne metody i formy rozbudzające aktywność twórczą dziecka, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości dziecka.

 

mgr Elżbieta Kwaśnik – Raćkowska

Nauczyciel oligofrenopedagog, dyplomowany z 30 letnim stażem zawodowym. Koordynator zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom w prowadzonej przez siebie grupy. Autorka programów własnych  ( autorskich) oraz programów terapeutyczno- edukacyjnych dla dzieci (ze swojej grupy) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Autorka innowacji pedagogicznych: Wspólnie sie bawimy- stymulowanierozwoju dziecka z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz "Kuchcikowo-przedszkolaki gotują"
 

Ukończone Studium Nauczycielskie, studia magisterskie zgodnie z wykonywanym zawodem, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne. Uczestniczy w licznych  kursach i szkoleniach. Osoba konsekwentna , odpowiedzialna, dyspozycyjna. Zaangażowana w życie przedszkola. Współprowadzi m. in. wypożyczalnię strojów karnawałowych. Współorganizuje konkursy przedszkolne : ,, Bezpieczna droga do przedszkola", ,, Babcine przepisy" , miejski konkurs : ,,Moja rodzina" , quizy, zajęcia kulinarne/ Kuchcikowo", akcje, m.in. góra grosza, sprzątanie świata, zielonym do góry. Przygotowuje dzieci zdrowe i niepełnosprawne do licznych konkursów plastycznych, muzycznych , recytatorskich, wiedzy, matematycznych, sportowych itp.

W listopadzie 2015r otrzymała  Odznakę Srebrną Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". W 2016 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku.

Jest szczęśliwą mężatką i matką .Od niedawna jest babcią. 
Zainteresowania: sport, uczestniczy w zajęciach na siłowni, fitness, basen, gotowanie, specjalność - pieczenie chleba.
Jej mottem życiowym jest:
- bycie dobrym , szczerym i uczciwym człowiekiem nie dyskryminującym innych.
 

mgr Danuta Łuniewska

Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog , nauczycielka wychowania przedszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi oraz z dziećmi z niedosłuchem. Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w warsztatach , szkoleniach , konferencjach naukowych .

mgr Elżbieta Małyszko

Nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog.    Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. W swojej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m wykorzystuje metodę PECS  ( I i II stopień ) służącą do  rozwijania komunikacji.  Najważniejsze są dla niej potrzeby podopiecznych  i  ich  rodzin.

mgr Joanna Mikłaszewicz

Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, oraz studia w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu, specjalność: edukacja elementarna na Uniwersytecie w Białymstoku.
Chcąc poszerzyć swoje kwalifikacje ukończyła wiele kursów m. in.:
 Szkolenie nt: „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”- Fundacja SYNAPSIS
 Szkolenie „Trening umiejętności społecznych”- Fundacja SYNSPSIS
 Szkolenie w zakresie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”
 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 Kurs 1 st. Nt. Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 Kurs kinezjologia edukacyjna „Gimnastyka mózgu” autorstwa dr. P. i G. Dennison
 Warsztaty szkoleniowe „Wczesne rozpoznawanie i interwencja młodzieży eksperymentującej i uzależnionej od środków psychoaktywnych” w M.O.T.iR.
„ETAP”
 Warsztat metodyczny „Dziecko a przemoc” w C.S. „Klanza”

Jest współautorką innowacji pedagogicznej w formie zajęć dla dzieci i rodziców „Poznawanie przez doświadczanie”.
Codzienna praca i przebywanie z dziećmi jest dla niej nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim ogromną radością.

mgr Iwona Mojsak

Nauczyciel dyplomowany, współautorka programu "ROZUMIEM-MÓWIĘ-TWORZĘ: Edukacja literacka dziecka w wieku przedszkolnym", organizatorka prowadzonego od wielu lat przedszkolnego kółka literackiego PIÓRKO i kółka komputerowego KOMPUTEREK, realizatorka programu PRZYJACIELE ZIPPIEGO, inicjatorka dwóch edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego dla Dzieci NOWE PRZYGODY TYMOTEUSZA RYMCIMCI i miejskiego konkursu recytatorskiego WIERSZOBAJKOWE ZOO Joanny Myślińskiej, czyli spotkanie z wierszem, który zgrzyta i szeleści, współpracująca z wydawnictwem "Podręcznikarnia" przy tworzeniu przewodnika metodycznego ZABAWY Z PORAMI ROKU: roczne przygotowanie przedszkolne.

Ukończone:

 • studia magisterskie w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej (1989)
 • studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu: Informatyka (2008),
 • studia podyplomowe z zakresu Edukacji Elementarnej (2007),                 
 • studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa  i Informacji Naukowej (1992),         
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki (1996),     
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej (2006).

Prywatnie - wieloletni zasłużony honorowy dawca krwi odznaczony przez Ministra Zdrowia orderem "Zasłużony dla zdrowia narodu"

mgr Paulina Łupińska - psycholog

 

mgr Małgorzata Polak - logopeda

Logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Lalkarski w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Humanistyczny - Podyplomowe Studium Logopedyczne w Białymstoku. Z wielkim zaangażowaniem się i poświęceniem zdobywa wszechstronną wiedzę na temat terapii osób z całościowymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, którą wykorzystuje w długoletniej praktyce terapeutycznej pracując nad rozwojem języka i komunikacją dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. Swój poziom kompetencji w zakresie procesu diagnostyczno - terapeutycznego doskonaliła uczestnicząc w wielu specjalistycznych kursach, konferencjach naukowych i szkoleniach dotyczących wspomagania rozwoju dziecka autystycznego, między innymi ukończyła Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom - Fundacja Synapsis, Warszawa; 3 - stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej, 3 - stopniowe szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Porozumiewania, Kwidzyń; I stopień PECS; 2 - stopniowe szkolenie z zakresu wspomagania funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną. Jest aktywnym członkiem Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Białymstoku uczestnicząc w wielu projektach na rzecz osób z autyzmem i ich rodzinom. W przedszkolu prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieci z różnoraką niepełnosprawnością jak również grupowe zajęcia logopedyczne dzieci z wadami wymowy.

Prywatnie jest szczęśliwą matką dwójki dzieci. Uwielbia dobrą książkę, muzykę jak również podróże i wypoczynek nad jeziorami w otoczeniu pięknych lasów augustowskich.

W 2017 r. odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

mgr Urszula Popkowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku, studia podyplomowe z edukacji elementarnej (UwB), studia podyplomowe z terapii pedagogicznej (UwB) oraz studium socjoterapii i edukacji twórczej (WOAK Białystok). Systematycznie poszerza swoją wiedzę na różnych kursach i szkoleniach, którą następnie wykorzystuje w pracy pedagogicznej.

Autorka innowacji pedagogicznych: Wspólnie sie bawimy- stymulowanierozwoju dziecka z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz "Kuchcikowo-przedszkolaki gotują"

W 2017 r. odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

mgr Agnieszka  Prochor

Absolwentka Wyższej Szkoły im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Pedagogiki Specjalnej - oligofrenopedagogiki oraz Uniwersytetu w Białymstoku – Pedagogiki Opiekuńczo- Wychowawczej.

Chcąc poszerzyć swoje kwalifikacje ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie edukacji elementarnej. Nauczanie  i przebywanie z dziećmi  to jej pasja i powołanie. Daje jej satysfakcję, jest wielkim wyzwaniem a przede wszystkim ogromną radością

mgr Ewa Dorota Prokopiuk

Nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła:

studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogiki specjalnej w  zakresie oligofrenopedagogiki na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Studia magisterskie na kierunku pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.  

Studia Podyplomowe z zakresu Edukacji Elementarnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Jest w trakcie kursu kwalifikacyjnego z zakresu  surdopedagogiki.

W przedszkolu zajmuję się tematyką ekologiczną , jest współautorką programu edukacji ekologicznej " Dbamy o środowisko" i programu koła badawczego " Pod Lupą". Od wielu lat współprowadzi przedszkolny  "Turniej wiedzy o ekologii". Jest współorganizatorem konkursu plastycznego "W świecie przyrody".

mgr Helena Puchalska

mgr  Helena Puchalska-  nauczyciel dyplomowany.  Wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność – pedagogika wczesnoszkolna. Ukończone kursy kwalifikacyjne :  oligofrenopedagogika oraz terapia pedagogiczna.

Zawód nauczycielki wybrała wieeele  lat temu i tej decyzji nigdy nie żałowała, bo  choć to nie łatwa praca,  jednak dająca ogromną satysfakcję i nie ma tu mowy o monotonii czy nudzie. To cudowne móc czynnie uczestniczyć w tak ważnym okresie życia dziecka. 

Współautorka innowacji pedagogicznej" Metoda projektu" oraz programu  " Wspieranie rozwoju przez sztukę. Origami  metoda na sukces dziecka i nauczyciela". Prezentacja metody projektu na IV Miejskiej Konferencji Naukowej –"Metoda projektu – radość samodzielnego poznawania".

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności szczególnie dotyczące pracy z dziećmi niepełnosprawnymi uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach, dzięki którym w  swojej pracy stosuje  szeroki wachlarz ciekawych i nowatorskich metod.  

Z sukcesami przygotowuje dzieci do różnego rodzaju konkursów recytatorskich,  wokalnych i plastycznych na terenie miasta i kraju. Od wielu lat współprowadzi  kółko plastyczne "Pastelek". Od 10-ciu lat z koleżanką organizuje przedszkolny konkurs recytatorski " Świat moich kilku lat".

 Systematycznie organizuje zbiórkę plastikowych nakrętek w ramach akcji "Odkręcamy – pomagamy" na rzecz osób niepełnosprawnych.  Z jej inicjatywy od 2004 roku  w okresie zimowym, organizowana jest zbiórka żywności i akcesoriów dla psów ze schroniska – "I ty możesz być Mikołajem". 

W 2014 r została uhonorowana Złotym Medalem Ministra Edukacji Narodowej za długoletnią służbę.

Ogromną radość i zapał do dalszej pracy dają jej spotkania i wspomnienia z byłymi wychowankami, dzisiaj już często dorosłymi ludźmi i ich rodzicami.

mgr Dorota Pyłko

Studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. (Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej   (Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii).

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki ( Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego).

Jest współautorką Programu wychowania przez sztukę "Plastyczno-konstrukcyjna edukacja przedszkolna". Rozwija zdolności plastyczne dzieci przygotowując je do konkursów plastycznych na terenie miasta i kraju. Współorganizuje z koleżankami przedszkolny konkurs plastyczny "Mały artysta".

Podnosi swoje kwalifikacje i umiejetności uczestnicząc w kursach doskonalących.

Wspólnie z koleżankami prowadzi dziecięcy teatr kukiełkowy "Arlekin".

W 2016 r została uhonorowana Srebrnym Medalem Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

mgr Dorota Radziszewska

Absolwentka wyższych studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy, duże doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem; aktywna zawodowo, zaangażowana w działania na rzecz dzieci i przedszkola m.in. organizator konkursu wiedzy pt. "Bezpieczny  przedszkolak", prowadzenie w przedszkolnej grupie ogólnopolskiej akcji "Akademia Aquafresh", koordynator  ogólnopolskiej akcji "Szkoła w Ruchu- Ćwiczyć każdy może".

Jako nauczyciel twórczy i poszukujący, otwarty na nowości i pragnący wzbogacić swój warsztat pracy uczestniczyła w niżej wymienionych warsztatach i kursach organizowanych przez Fundację  FORST-ITIS i Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział w Białymstoku ( tematyka dotycząca pracy z dziećmi autystycznymi), Fundację Edukacji Montessori-kurs doskonalący pt. "Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym", Centrum Edukacji Nauczycieli  w Białymstoku  "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców- Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły", Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (m.in. Metoda Dobrego Startu w edukacji przedszkolnej, zabawy muzyczno- ruchowe, słowne, plastyczne, Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej) oraz  Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku. 

Poprzez swoje zainteresowania sztuką (literatura, plastyka, muzyka) stara się pokazać dzieciom piękno otaczającego nas świata i ludzi, rozbudzać w nich wrażliwość.

Marzanna Stępniak

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Pedagogiki i Psychologii,  oligofrenopedagog. Moim celem w pracy pedagogicznej jest poznawanie potrzeb wychowanków. Posiadam zdolności plastyczne. Prowadzę w przedszkolu koło plastyczne."Pastelek" na potrzeby którego opracowałam program autorski "Tworzę więc jestem". Jestem współautorką programu wspierania rozwoju przez sztukę origami dla dzieci w wieku przedszkolnym -  " Origami - metoda na sukces dziecka i nauczyciela". Od kilkunastu lat prowadzę przedszkolny konkurs recytatorski "Świat moich kilku lat". W roku 2001 otrzymałam Dyplom Podlaskiego Kuratora Oświaty za upowszechnianie wychowania i nauczania integracyjnego oraz propagowanie idei integracji w województwie podlaskim.

Doskonaląc warsztat pedagogiczny ukończyłam wiele kursów: "Nauczanie i wychowanie integracyjne", "Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki", "Trening umiejętności wychowawczych", "Wspomagające i alternatywne metody komunikacji", "Wspieranie zdolności twórczych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Metody i techniki aktywizujące", " Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej", "Ruch rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne", "Wprowadzenie dziecka w swiat pisma wg. I. Majchrzak", "Kinezjologię Edukacyjną autorstwa dr Paula o Gail Dennison".

W roku szkolnym 2014 / 2015 odznaczona Medalem Srebrnym Ministra Edukacji przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W 2017 r odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W październiku 2017 r otrzymała List Gratulacyjny za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju młodego pokolenia od Posła Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego.

mgr Barbara Szutkiewicz

mgr pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany, instruktor grupy teatralnej "ARLEKIN".

Dla potrzeb zespołu tworzy oryginalne lalki teatralne, własne scenariusze przedstawień, oraz adaptuje do możliwości dzieci scenariusze Jana Wilkowskiego i .innych twórców. 

Jest współautorką programu"Przygoda z lalką i teatrem" opracowanego na potrzeby zespołu teatralnego oraz programu wychowania przez sztukę "Plastyczno - konstrukcyjna edukacja przedszkolaka".

Od wielu lat organizuje Wojewódzki Konkurs Piosenki Autorskiej oraz Miedzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny "W bajkowej krainie". 

Otrzymała nagrody z osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

Tytuł "Osobowość Roku 2004/2005" w Ogólnopolskim Konkursie Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego,  Dyplom Podlaskiego Kuratora Oświaty za upowszechnianie wychowania i nauczania integracyjnego oraz propagowanie idei integracji w województwie podlaskim; Medal Komisji Edukacji Narodowej 2014 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku 2015 r. za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Doskonaląc swój warsztat pedagogiczny ukończyła wiele kursów i szkoleń, m.in.: "Nauczyciel – instruktor teatru szkolnego; doskonalenie warsztatu pracy", "Twórczy nauczyciel – skuteczny wychowawca II", "Zabawa w teatr – techniki dramowe wykorzystywane w pracy z dziecmi na etapie edukacji elementarnej", "Trening skutecznego wychowania wg T. Gordona", Metoda Ruchu Rozwijajacego W. Scherborne, "Trening umiejetności wychowawczych wg Metody A. Faber i E. Mazlish, kurs z pedagogiki zabawy – Aktywizujące metody pracy z grupą, Tańce integracyjne w pracy z grupą, "Plastyka z wyobraźnią", "Wychowanie i nauczanie integracyjne", Metoda Carole Sutton – "Jak radzic sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci", cykl seminariów  i warsztatów "Wychowanie przez sztukę".

 

mgr Katarzyna Sznajder – Grześ-  pedagog specjalny

Nauczyciel dyplomowany. Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel przedszkola i filolog. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Od kilku lat pracuje jako pedagog specjalny, prowadząc terapię dzieci niepełnosprawnych.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Często doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w sympozjach, konferencjach i warsztatach dotyczących wspomagania rozwoju dziecka autystycznego. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, współpracuje z Centrum Edukacji Nauczycieli i Krajowym Towarzystwem Autyzmu o/Białystok.

Jest współautorką programu "Patrzę, dotykam, czuję – poznaję świat" i "Cyfrowy Przedszkolak".

Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania i organizacji oświatą. Niektóre z  kursów i szkoleń, które ukończyła: Komunikowanie się z osobami z autyzmem  (PECS), Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Kinezjologia Edukacyjna P.Dennisona, Program  IBM KIDSMART, Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera, Trening umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców i wychowawców", warsztaty z Pedagogiki zabawy, Coaching w zarządzaniu oświatą.

Prywatnie żona, matka wspaniałej, nastoletniej córki i właścicielka dwóch przygarniętych kundli.

W 2016 r wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągniecia w pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

mgr  Magda Baranow – terapeuta integracji sensorycznej

Pedagog specjalny (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), pedagog szkolny, terapeuta integracji sensorycznej (PSTIS). Od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia do wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem oraz III-stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci z autyzmem.

Na co dzień pracuje w przedszkolu integracyjnym z dziećmi i ich rodzicami oraz przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem.

W przedszkolu wykonuje elementy diagnozy zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz prowadzi terapię.

 

 mgr Beata Szymborska

W zawodzie od 1987 roku. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego  na Wydziale  Pedagogiki i Psychologii, kierunek: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagog.

Posiada doświadczenie w pracy pedagoga specjalnego ,liczne specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi, zwłaszcza z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestniczy w wielu konferencjach i sympozjach dotyczących popularyzacji wiedzy na temat pracy z osobami z autyzmem, prowadzi  szkolenia dla nauczycieli.

Współautorka programu "Patrzę –dotykam-czuje-poznaję świat" oraz " Cyfrowy przedszkolak" .

Ważniejsze kursy i szkolenia: Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera ,Komunikowanie się z osobami z autyzmem( PECS, Board Maker, komunikacja alternatywna),Zachowania werbalne a teoria umysłu u dzieci ze spektrum autyzmu, Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju,  Program IBM KIDSMART, Coaching w zarządzaniu oświatą, Kinezjologia Edukacyjna, Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci –metoda C. Sutton, Metoda Ruchu Rozwijającego W Sherborne, Pedagogika zabawy-KLANZA .

Od wielu lat współpracuje z Krajowym Towarzystwem Autyzmu oddział w Białymstoku jako wolontariuszka i terapeutka. Zaangażowana w pracę  organizacji pozarządowej działającej na rzecz dzieci – Stowarzyszenie" Wspólne Dobro Wspólny Cel".

mgr Barbara Bożena Tomczak

pedagog i oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersyciecie Warszawskim oraz studia podyplomowe - pedagogika wczesnoszkolna.

mgr Katarzyna Lach–  terapeuta integracji sensorycznej

 

mgr Aneta Tynkiewicz

Nauczyciel nauczania przedszkolnego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku Wydział Pedagogiki  i Psychologii  na kierunku Edukacja elementarna. Prowadzi zajęcia z zakresu arteterapi, wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o bajkach pt. "Bajki, bajeczki" . Organizatorka imprez przedszkolnych z cyklu "Cztery Pory Roku u Wilkowskiego" oraz  wspólautorka innowacji pedagogicznej"Cztery pory roku u Wilkowskiego"

mgr Katarzyna Wądołowska – muzykoterapeuta

Magister sztuki. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Wydziału Kompozycji Teorii Muzyki Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej specjalność Rytmika,Muzykoterapeutka, nauczyciel rytmiki, instruktor i choreograf zespołu ,,Roztańczone Nutki”.Autorka wielu kompozycji dla dzieci.  Jurorka w konkursach muzycznych dla dzieci i młodzieży.

Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz liczne kursy i warsztaty z zakresu muzykoterapii i tańca .

Uczestniczyła w seminarium Gordonowskim nt ,,Kierowanie rozwojem muzycznym dzieci metodą Edwina E. Gordona” oraz w seminarium nt ,,Współczesne trendy w choreografii”prowadzone przez Ewę Wycichowską. Brałą udział w Międzynarodowych Warsztatach Rytmiki oraz ukończyła kurs tańca jazzowego.

Od kilku lat współorganizuje Wojewódzki Konkurs Piosenki Autorskiej oraz Galę Przedszkolaka.Jest wspólautorką innowacji pedagogicznej"Cztery pory roku u Wilkowskiego"

W 2013 roku wyróżniona została Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

mgr Anna Wesołowska 

mgr Anna Wesołowska - magister wychowania przedszkolnego i logopeda.

Współorganizuje z koleżankami Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Przygody Tymoteusza Rymcimci". Od wielu lat organizuje i prowadzi Przedszkolny Konkurs Piosenki.

Wykorzystując swoją znajomość technik plastycznych z powodzeniem rozwija talenty i zdolności plastyczne swoich wychowanków. Stwarza dziecio możliwość  zdobywania licznych sukcesów i uczestniczenia w wielu konkursach i wystawach plastycznych.

W ramach współpracy z rodzicami współprowadzi cykl spotkań warsztatowych dla chętnych rodziców wraz z dziećmi z naszego przedszkola ,,Znajdź czas dla swojego dziecka".

Aktywnie i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w kursach doskonalących, m.in. z zakresu pedagogiki Marii Montessori. W pracy z dziećmi stosuje wiele nowatorskich metod pracy, zwłaszcza ulubioną pedagogikę zabawy, aktywne słuchanie muzyki, metodę Marii Montessori.

Współautorka innowacji pedagogicznej pt."Znajdź czas dla swojego dziecka"

W 2014 r została uhonorowana  Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

W 2016 r nagrodzona nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Prywatnie szczęśliwa żona i matka trzech synów.

mgr  Barbara Agnieszka Wygonowska

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany.

Od wielu lat organizuje i prowadzi w przedszkolu zajęcia dla rodziców i dzieci z cyklu "Znajdź czas dla swojego dziecka" , na których zachęca do wspólnej lektury oraz aktywnego spędzania czasu ze swoimi dziećmi. Autorka piosenek i wierszy dla dzieci. Jest  prowadzącą i współorganizatorem Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Autorskiej. Interesuje się plastyką, muzyką i literatura dziecięcą. W kręgu jej zainteresowań leży również praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przez trzy lata współpracowała z Krajowym Towarzystwem Autyzmu o/Białystok, prowadząc indywidualne zajęcia edukacyjno – terapeutyczne.  Aby rozwijać swoje kompetencje i umiejętności uczestniczy  w wielu formach doskonalenia zawodowego, np. warsztaty psychoedukacyjne "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju",  "Twórczy nauczyciel – skuteczny wychowawca" i wielu innych

W 2014 r została uhonorowana Brązowym Medalem Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

mgr  Katarzyna Zalewska

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału pedagogiki i psychologii w Białymstoku, oligofrenopedagog. W placówce szczególnie zajmuje się tematyką ekologiczną. Realizuje wiele zagadnień z tego zakresu, min. jestem współautorką programu ekologicznego ,, Dbamy o środowisko ", prowadzi koło badawcze ,, Pod lupą ", Turniej Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej, jest współorganizatorką miejskiego konkursu plastycznego ,, W świecie przyrody ''. Cechuje ja ciepły i otwarty stosunek do dzieci. Największym sukcesem w jej pracy zawodowej jest zaufanie i uśmiech na twarzy wychowanków.

mgr Ewa Zawada-Grześnik -  katecheta religii katolickiej

 

mgr Agnieszka Żukowska

mgr Agnieszka Żukowska – nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. 

Współautorka programu autorskiego "Rozumiem – mówię - tworzę": Edukacja literacka dziecka w wieku przedszkolnym.

Współorganizatorka kółka literackiego "Piórko" i kółka komputerowego "Komputerek", realizatorka programu "Przyjaciele Zippiego" . Współorganizatorka miejskiego konkursu recytatorskiego "Wierszobajkowe Zoo" J.Myślińskiej, czyli spotkanie z wierszem, który zgrzyta i szeleści.

Ukończone szkoły: Studium Nauczycielskie w Białymstoku,Studia na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii.