1980

Historia Przedszkola Samorządowego Nr 58 Integracyjnego im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku sięga roku 1980, kiedy powstało ono jako Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Mieściło się wówczas przy ul.Kalinowej 6, a dyrektorem była pani Irena Popławska.

1991/92

Od roku szkolnego 1982/83 przemianowane na Państwowe Przedszkole Nr 58, a od roku szkolnego 1991/92 (jak wszystkie przedszkola prowadzone przez gminę Białystok) na Przedszkole Samorządowe Nr 58. Funkcjonowało dalej w tej samej strukturze z tym, że siedzibę przeniesiono do budynku po byłym żłobku przy ul.Kalinowej 5.

1993

Z dniem 1 września 1993 r. przedszkole rozpoczęło pracę w nowym budynku przy ul. Palmowej 20A. Wówczas przedszkole liczyło 6 oddziałów cztero i pół godzinnych tzw. „zerówek” i 3 oddziały przedszkolne.

W październiku 1993 r. został otwarty pierwszy oddział integracyjny, a miesiąc później - drugi. W kolejnych latach liczba oddziałów integracyjnych zwiększała się, aż od 1 września 1998 roku placówka posiadała już tylko oddziały integracyjne, a było ich osiem.

2003

Od 1 września 2003 r. nowym dyrektorem przedszkola wyłonionym w drodze konkursu została mgr Bożena Owczarczuk. W tym samym czasie liczba oddziałów integracyjnych zwiększyła się do dziewięciu.

2006

1 czerwca 2006 roku placówce nadano imię patrona Jana Wilkowskiego. Nastąpiła kolejna zmiana nazwy placówki na: Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im.Jana Wilkowskiego w Białymstoku.

2009

Od 1 września 2009 r. do 1 września 2012 r. w naszym przedszkolu funkcjonował oddział dziesiąty adaptacyjny.

2012

Od 1 września 2012 r. w naszej placówce działa 10 oddziałów integracyjnych.

2013

Od 1 września 2013 r. dyrektorem przedszkola jest mgr Agnieszka Marchel.

 

Historię przedszkola spisała Dorota Dąbrowska