Dokumenty

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 58 Integracyjnego im. J. Wilkowskiego w Białymstoku informuje o wyniku naboru Partnera do projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, nr RPPD.03.01.01-IŻ.00-20-002/17.Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wyniki_konkursu_na_nabór_partnera_projektu_06.07.2018_-_DIALOG.pdf

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 58 Integracyjnego im. J. Wilkowskiego w Białymstoku informuje o wyniku naboru Partnera do projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, nr RPPD.03.01.01-IŻ.00-20-002/17. Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wyniki_konkursu_na_nabór_partnera_projektu_15.12.2017_My_dla_innych.pdf

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 58 Integracyjne im. J. Wilkowskiego w Białymstoku ogłasza nabór Partnera

do projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014 – 2020, nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17.Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja,

Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Ogłoszenie_-_nabór_Partnera_do_projektu_w_ramach_konkursu_o_nr_RPPD.03.01.01-IZ.00-20-00217_01.12.2017_r._pdf.pdf

Formularz_oferty_zał_1.pdf

Załącznik__2.pdf

załącznik_nr_3.pdf