Uncategorised

Strona w przygotowaniu !

30.10.2014 roku odwiedził nas tata Dawida pan  Marcin Burzyński, który jest zawodowym żołnierzem.  Opowiedział dzieciom o odpowiedzialnej służbie żołnierza. Nasze pociechy chętnie wzieły udział w przeprowadzonej przez pana Marcina mustrze.01102014848

 

 

 

 

 

 

1. LITERACKIE:

 • Trzynaście wyróżnień indywidualnych w XXX Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w Słupsku (Słupsk)
 • II miejsce (Marcin Luczewski) w Ogólnopolskim Konkursie Poezji „Na deszczowe poranki – jesienne rymowanki” (Sosnowiec)
 • Dwie nagrody (Krystian Iwanicki, Wiktoria Stalończyk) i trzy wyróżnienia (Zosia Ruszkiewicz, Adaś Jakimiuk, Klaudia Wilczewska) w Konkursie Literackim dla Dzieci „Słowem malowane” (Skierniewice)
 • Trzy nagrody (I msc - Hania Wygonowska, II msc – Klaudia Wilczewska, III msc - Adaś Jakimiuk) i trzy wyróżnienia (Karolina Snarska, Krystian Żukowski, Wiktoria Stalończyk) w Miejskim Konkursie „Tydzień z ekologią” w kategorii: poezja,  (Białystok, SP Nr 47)
 • Wydanie kilku zbiorków z tekstami 13 uczestników kółka literackiego - „Mam prawo” „Nasze wspólne bajeczki” „Kim jestem?”, „Wiersze ekologiczne” „Rymowanki na cztery pory roku” „Opowiastki indywidualne” „Historyjki do tej samej serii obrazków”
 • wyróżnienie dla PIÓRKA za tomik „Mam prawo” w XXX Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży (Słupsk)
 • nagroda specjalna dla PIÓRKA za tomik „Nasze wspólne bajeczki” w Konkursie Literackim dla Dzieci „Słowem malowane” (Skierniewice)
 • 2 miejsce dla PIÓRKA w miejskim konkursie literacko-plastycznym za tomik „Książka z moich marzeń” (Białystok)

2.GRAFIKA KOMPUTEROWA

 • Dwa wyróżnienia (Gabrysia Pietrasz, Karolina Snarska) w XXX Międzynarodowym Przedszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej – „Podróż z moim najlepszym przyjacielem” (Bydgoszcz)
 • I miejsce (Zuzia Zambrzycka)w Ogólnopolskim Konkursie grafiki Komputerowej  – „Laurka dla mamy” (Łuków)
 • Dwa wyróżnienia (Zosia Ruszkiewicz, Gabrysia Pietrasz) w Ogólnopolskim Konkursie – „Okładka do ulubionej książki” (Tarnów)
 • Dwie nagrody (Iza Kozłowska, Klaudia Wilczewska) i dwa wyróżnienia (Gabrysia Pietrasz, Wiktoria Stalończyk) w Konkursie Informatyczno-Plastycznym „Paintem malowane”  (Skierniewice)
 • Dwie nagrody (Zuzia Zambrzycka, Klaudia Wilczewska) w Konkursie Komputerowo-Plastycznym „Święta w oczach dziecka”  (Skierniewice)
 • Nagroda (II msc – Zosia Ruszkiewicz) i dwa wyróżnienia (Hania Wygonowska, Karolina Snarska) w Wojewódzkim Konkursie Informatyczno-Plastycznym – „Pikselkowa rodzina” (Białystok)
 • Dwa wyróżnienia (Karolina Snarska, Hania Wygonowska) Miejskim Konkursie „Moja rodzina” (PS Nr 58 I., Białystok)
 • Trzy nagrody (I msc – Iza Kozłowska, II msc – Gabrysia Pietrasz, III msc – Krystian Iwanicki) i dwa wyróżnienia (Klaudia Wilczewska, Hania Wygonowska) w Miejskim Konkursie „Tydzień z ekologią” w kategorii: grafika komputerowa  (Białystok, SP Nr 47)

3. PLASTYCZNE:

 • Wyróżnienie (Gabrysia Pietrasz) w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Barwy jesieni” (Wasilków)
 • nagroda (Hania Wygonowska) w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „To wiem od Tuwima” (Białystok, SP Nr 16)
 • wyróżnienie  (Zuzia Zambrzycka) w Miejskim Konkursie Plastycznym „Podlasie królestwem bociana”
 • dwa wyróżnienia (Gabrysia Pietrasz, Karolina Snarska) w Miejskim Konkursie Plastycznym „Ferie są super. Każdy ci to powie i zabawa na mrozie wychodzi na zdrowie”
 • wyróżnienie (Hania Wygonowska) w Miejskim Konkursie Plastycznym „Baje, bajki, bajeczki – od zawsze w naszej rodzinie”
 • dwa wyróżnienia (Hania Wygonowska, Karolina Snarska) w Konkursie Plastycznym „Moja rodzina” (Białystok, PS Nr 58 I.)

4. RECYTATORSKIE:

 • I msc (Hania Wygonowska) w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Jestem przyjacielem lasu”
 • nagroda (Karolina Snarska) i pięć wyróżnień (Iza Kozłowska, Hania Wygonowska, Klaudia Wilczewska, Gabrysia Pietrasz, Krystian Żukowski) w Miejskim Konkursie Recytatorskim „Wierszobajkowe ZOO Joanny Myślińskiej, czyli spotkanie z wierszem, który zgrzyta i szeleści” (Białystok, PS Nr 58 I.)
 • dwie nagrody (II msc – Adaś Jakimiuk, III msc – Hania Wygonowska) w Miejskim Konkursie recytatorskim  (Białystok, SP Nr 47)
 • nagroda (Hania Wygonowska) i wyróżnienie (Zosia Ruszkiewicz) w konkursie „Świat moich kilku lat”  (Białystok, PS Nr 58 I.)

5. MUZYCZNE:

 • nagroda (Zosia Ruszkiewicz) i wyróżnienie (Karolina Snarska) w Przedszkolnym Konkursie Piosenki (Białystok, PS Nr 58 I.)

6. MATEMATYCZNE:

 • I msc (Hania Wygonowska) w konkursie „Mądra główka”

7. QUIZY, KONKURSY WIEDZY:

 • I msc (Hania Wygonowska i Karolina Snarska) w konkursie wiedzy dla dzieci – Quiz „Bezpieczny przedszkolak”
 • II msc (Iza Kozłowska, Zuzia, Krystian Iwanicki) w konkursie wiedzy „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 • II msc (Zosia Ruszkiewicz, Gabrysia Pietrasz) w konkursie wiedzy o bajkach
 • wyróżnienie (Karolina Snarska) w II edycji Miejskiego Turnieju Wiedzy i Sprawności „Dzieciaki-mleczaki, zdrowe przedszkolaki”
 • wyróżnienie (Iza Kozłowska, Zosia Ruszkiewicz) w „Turnieju Gier Planszowych”

W tym roku szkolnym w grupie VI będą odbywają się zajęcia koła fotograficznego.

Zaplanowane są zarówno na terenie przedszkola, jak i podczas zorganizowanych wyjść, wycieczek oraz spacerów.fotograf1

Od 2013.r. nasze przedszkole aktywnie dziala w ramach "Koalicji wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych".

W skład Koalicji Wsparcia... wchodzą instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, działające w środowisku lokalnym Miasta Białegostoku.

Działania i  inicjatywy koalicji: powołanie grupy wsparcia dla Rodziców, opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz dla zdrowego rodzeństwa w rodzinie posiadającej dziecko z dysfunkcją, przeprowadzenie badania potrzeb samych niepełnosprawnych, osób najbliższych z Ich otoczenia oraz zajmujących się wspomaganiem i edukacją (dyrektorów placówek, nauczycieli, opiekunów, itp.), zatrudnienie doradcy zawodowego – specjalisty ds. osób niepełnosprawnych stworzenie Portalu Internetowego www.koalicjawsparcia.pl, działającego w obszarze edukacji, organizacja wspólnego spotkania placówek wspomagania, kształcenia specjalnego i integracyjnego.

Wierzymy, że dzięki synergii wspólnie podejmowanych inicjatyw, mamy szansę skuteczniej wspomagać swoją wiedzą i umiejętnościami oczekujących wsparcia merytorycznego, psychologicznego, informacyjnego, itp.

Strona internetowa koalicjii:

http://www.koalicjawsparcia.pl

Nasze przedszkole oferuje Państwu wiele form współpracy i wsparcia rodziców w procesie wszechstronnego rozwoju dzieci.

Oferujemy:

 • cykliczne zajęcia dla rodziców i dzieci:"Znajdź czas dla swojego dziecka";  " Patrzę dotykam, czuję";   "Sherborne";
 • Klub "Ciekawskich Rodziców"- cykliczne spotkania rodziców z rodzicami
 • Szkoła Dla Rodziców

Znajdź czas dla swojego dziecka

  „Znajdź czas dla swojego dziecka” – to cykl zajęć, na które przychodzą rodzice z dziećmi.

Odbywają się one raz w miesiącu i trwają ok. 1,5 godziny

Zajęcia mają formę różnorodnych zabaw. Są to tańce, pląsy, zabawy przy muzyce, z instrumentami, ruchowe z rekwizytami, zabawy słowne, zabawy naśladowcze, zabawy ze śpiewem oraz działania plastyczne nawiązujące tematycznie do literatury dziecięcej. Na każdych zajęciach przybliżana jest jedna książka dla dzieci, najczęściej ze złotej listy Fundacji ABC XXI wieku, cała Polska czyta dzieciom.

Zajęcia mają na celu:

 • wzmacnianie więzi między rodzicem a dzieckiem
 • lepsze poznanie możliwości dziecka, jego mocnych i słabych stron
 • inspirowanie rodziców do wspólnych zabaw z dziećmi
 • budowanie dobrej relacji między rodzicem a nauczycielem
 • włączanie rodziców w życie przedszkola
 • podniesienie jakości pracy przedszkola
 • stwarzanie okazji do wyzwalania w dzieciach i ich rodzicach aktywności twórczej
 • poznanie i rozwijanie własnych możliwości
 • rozwijanie koncentracji i wyobraźni
 • współdziałanie w grupie
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności
 • zachęcanie do wspólnej lektury książek dla dzieci

Dzieci współdziałają, bawią się ze swoimi rodzicami, współpracują w małych zespołach.

Poprzez te działania rodzice pogłębiają więź ze swoimi dziećmi, otrzymują propozycje jak efektywnie spędzać czas z dziećmi, wspomagając równocześnie ich rozwój.

W roku 2014 zajęcia zostały zatwierdzone jako innowacja pedagogiczna.

ZAPRASZAMY- jeśli choć raz drogi Rodzicu przyjdziesz i znajdziesz czas ....tylko dla swojego dziecka - nie bedziesz sie mógł doczekać nastepnego spotkania a Twoja pociecha będzie bardzo szczęśliwa.

"Patrzę, dotykam, czuję"

Zajęcia prowadzone są według programu autorskiego Katarzyny Sznajder- Grześ i Beaty Szymborskiej. W roku szkolnym 2014/2015 zatwierdzone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty jako innowacja pedagogiczna.

Głównymi celami zajęć są:kształcenie umiejętności funkcjonalnych warunkujących pełne uczestnictwo w różnych płaszczyznach życia, dostrzeganie i rozwijanie mocnych stron dziecka, diagnozowanie i wyrównywanie deficytów, poszerzenie wiedzy i umiejętności rodzicielskich podczas pracy w domu, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych poprzez alternatywne formy , poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie, rozwijanie umiejętności społecznych.

Zajęcia poprzez swoje cele główne ukierunkowany są na wspomaganie dzieci w rozwoju społecznym, komunikacyjnym ,poznawczym, plastycznym, muzycznym, ruchowym.

Formy i metody pracy zaplanowane w związku z realizacją spotkań sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stwarzają szerokie możliwości tworzeniu sytuacji sprzyjających spontanicznemu uczeniu się i nabywaniu umiejętności zarówno przez dzieci jak i ich rodziców.

Nasza wieloletnia praktyka i umiejętności specjalistyczne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzinami sprawiają, że proponowane treści i formy zostały pozytywnie przyjęte przez dzieci i rodziców uczestniczących w zajęciach. Autorki proponują skuteczne i atrakcyjne formy pracy z dziećmi i ich rodzicami.

DSC03975DSC03978

Zajęcia prowadzone metodą W. Sherborne

 tekst

Klub ciekawskich rodziców "U Tymcia"

Rodzice odgrywają w życiu przedszkola ważną rolę, są cennymi i równorzędnymi partnerami w kierowaniu procesami wychowawczymi naszych dzieci. Z myślą o rodzicach powstał w naszym przedszkolu Klub Ciekawskich Rodziców „U Tymcia”. W ramach klubu spotykamy się z rodzicami. Omawiamy ważne sprawy, dyskutujemy, wymieniamy się informacjami na tematy nurtujące rodziców. Zachęcamy rodziców do zgłaszania tematów naszych spotkań.

Pedagog specjalny Katarzyna Sznajder-Grześ, psycholog Anna Nieścieruk

Szkoła dla rodziców

UWAGA RODZICE !

Zapraszamy do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych

pt. „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW-

jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,

jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

Tematyka zajęć obejmuje:

 • radzenie sobie z uczuciami swoimi i dziecka,
 • zachęcanie do współpracy,
 • stawianie granic bez uciekania się do przemocy,
 • naukę konstruktywnego rozwiązywania problemów,
 • zachęcanie do samodzielności,
 • zasady skutecznej pochwały,
 • wpisanie dziecka w rolę i pomoc w wychodzeniu z niej.

Zajęcia obejmują cykl 10-ciu spotkań  i odbywają się raz w tygodniu, każde spotkanie trwa ok. czterech godzin. Chętni do udziału w warsztacie proszeni są o zgłaszanie się do nauczycielek w grupach lub w gabinecie nr 126 ( psycholog pedagog specjalny). Warsztaty będą odbywać się na terenie Przedszkola, wtorek 1630 -2030. O dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.