3 GR

O grupie

Nasza grupa to już 5-latki.  Z dziećmi pracują panie: mgr Anna Bayer, mgr Anna Wesołowska i mgr Dorota Radziszewska. Pomaga nam pani Marta Żukowska . Celem naszej pracy jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.Ten cel realizujemy poprzez różne metody, szczególnie poprzez elementy pedagogiki M. Montessori (sala wyposażona jest w materiał rozwojowy niezbędny do prowadzenia zajęć metodą M. Montessori), "Edukację przez ruch Doroty Dziamskiej", Kinezjologię Edukacyjną czyli metodę Paula Dennisona zwaną inaczej "Gimnastyką Mózgu". 

 

zuchy