7 GR

O grupie

Pędziwiatry  starają się bardzo jak najwięcej poznać i nauczyć. Pędziwiatry to dzieciaki aktywne ruchowo, chętnie poznające świat i odkrywające jego uroki. Pomagają im panie : mgr Barbara Tomczak, mgr Barbara Gaińska, mgr Dorota Pyłko oraz Pani Ala Karpowicz.