O GRUPIE

Grupa 3-latków.  W grupie pracują: mgr Danuta Łuniewska, mgr Beata Szymborska, mgr Aneta Tynkiewicz. Pomaga nam pani Krystyna Citko oraz Barbara Zimmerman. Nazwa grupy "Modraszki" pochodzi od nazwy ptaka sikorka modraszka.Nasza grupa bierze udział w programie edukacyjnym Stowarzyszenia "Ptaki Polskie" pt. "Szkoła na Ptak".