badacze

 

 o grupie:

Nasza grupa  - "Badacze"  to dzieci w różnym wieku od 2,5 do 6 lat.  Z dziećmi pracują panie: mgr Marzanna Stępniak, mgr Marta Grycuk i mgr Izabela Gawryluk. Pomaga nam pani Ewa Michałowska. Celem naszej pracy jest stworzenie jak najlepszych warunków do zabawy, nauki i wychowania  dzieci. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia dzięki stosowanym metodom, szczególnie poprzez elementy  Metody projektów. W pracy samodzielnej dzieci uczą się odpowiedzialności, podejmowania decyzji, dokonywania samooceny. W pracy grupowej rozwijają się umiejętności podejmowania decyzji w grupie, rozwiązywania konfliktów, wyrażania własnych opinii, słuchania innych osób, poszukiwania kompromisów, dyskutowania, dokonywania oceny pracy swojej i innych.