Zajęcia dla rodziców i dzieci

Nasze przedszkole oferuje Państwu wiele form współpracy i wsparcia rodziców w procesie wszechstronnego rozwoju dzieci.

  • cykliczne zajęcia dla rodziców i dzieci:"Znajdź czas dla swojego dziecka";  " Patrzę dotykam, czuję";   "Sherborne";
  • Klub "Ciekawskich Rodziców"- cykliczne spotkania rodziców z rodzicami
  • Warsztaty "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dziecka?"- wg. metody C.Sutton
  • Szkoła Dla Rodziców

 

W dniu 21listopada 2017r odbyły się  pierwsze w tym roku szkolnym   IMG 3327                         warsztaty dla dzieci i ich rodziców z cyklu

" Od stóp do głów- grafomotoryka nie  umyka".

16.01.2018r. odbyły się kolejne  zajęcia  warsztatowe " Giganci ćwiczą".       

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                    IMG 3423

We wtorek 22 maja odbyło się ostatnie (czwarte) w tym roku spotkanie   IMG 3660

Rodzice odgrywają w życiu przedszkola ważną rolę, są cennymi i równorzędnymi partnerami w kierowaniu procesami wychowawczymi naszych dzieci.

To już trzecie w bieżącym roku szkolnym spotkanie Małych Gigantów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    IMG 3601

Zajęcia prowadzone są według programu autorskiego Katarzyny Sznajder- Grześ i Beaty Szymborskiej. W roku szkolnym 2014/2015 zatwierdzone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty jako innowacja pedagogiczna.

Zajęcia obejmują cykl 10-ciu spotkań  i odbywają się raz w tygodniu, każde spotkanie trwa ok. czterech godzin.