Zajęcia dla rodziców i dzieci

Nasze przedszkole oferuje Państwu wiele form współpracy i wsparcia rodziców w procesie wszechstronnego rozwoju dzieci.

  • cykliczne zajęcia dla rodziców i dzieci:"Znajdź czas dla swojego dziecka";  " Patrzę dotykam, czuję";   "Sherborne";
  • Klub "Ciekawskich Rodziców"- cykliczne spotkania rodziców z rodzicami
  • Warsztaty "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dziecka?"- wg. metody C.Sutton
  • Szkoła Dla Rodziców

 

17 .X.2018r rozpoczęły się cykliczne zajęcia warsztatowe "Giganci ćwiczą". Dzieci wraz z rodzicami 018

Rodzice odgrywają w życiu przedszkola ważną rolę, są cennymi i równorzędnymi partnerami w kierowaniu procesami wychowawczymi naszych dzieci.

Zajęcia prowadzone są według programu autorskiego Katarzyny Sznajder- Grześ i Beaty Szymborskiej. W roku szkolnym 2014/2015 zatwierdzone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty jako innowacja pedagogiczna.

Zajęcia obejmują cykl 10-ciu spotkań  i odbywają się raz w tygodniu, każde spotkanie trwa ok. czterech godzin.