Rekrutacja

Komunikat

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne nie mogą zawierać umów cywilnoprawnych, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.

W związku z powyższym potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego
do przedszkola
następuje poprzez złożenie
w placówce pisemnego oświadczenia.

Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Podpisywanie formularzy w gabinecie dyrektora przedszkola w dniach :

  • wtorek- 3.04.2018 r- godz. 14.00-16.30
  • czwartek - 5.04.2018r. – godz. 7.00-12.00

TERMINY

SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PRZEDSZKOLA

WRAZ DOKUMENTAMI

POTWIERDZAJACYMI SPEŁNIENIE PRZEZ KANDYDATA WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ :

1-9.MARCA 2018

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W GABINECIE WICEDYREKTORA NR 125 NA PARTERZE PRZEDSZKOLA W GODZINACH:

• 01.03 -czwartek- 7.30- 15.30

• 02.03- piątek- 7.30- 16.00

• 05.03- poniedziałek- 7.30- 16.00

• 06.03- wtorek- 7.30- 16.30

• 07.03- środa- 6.30- 16.00

• 08.03- czwartek- 7.30-15.30

• 09.03- piątek - 7.30 -17.30


TERMINY

Zarzadzenie_Nr_186_17_Prezydenta_Miasta_Bialegostoku_z_dnia_24_stycznia_2018_r1.pdf


KRYTERIA:

Uchwala_kryteria_przedszkola.pdf


WIADOMOŚCI NA TEMAT REKRUTACJI

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/