RADA  RODZICÓW  2017/2018

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Przewodniczący:  Iwona Snarska- gr. VIII

Z-ca przewodniczącego: KOWRACH ELIZA - gr. V

Sekretarz: ........ - gr. ..

Skarbnik: ZIEMBIŃSKA JUSTYNA - gr. V

KOMISJA REWIZYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Przewodniczący: ŚLESZYŃSKA KAROLINA - gr. IX

Członek: FIŁOŃCZUK MAŁGORZATA - gr. II

Członek: SIEMIONCZYK ELIZA - gr. VII

 


RADA  RODZICÓW  2016/2017

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Przewodniczący: JANUS JAROSŁAW - gr. III

Z-ca przewodniczącego: KOWRACH ELIZA - gr. V

Sekretarz: AGNIESZKA KRYSIEWICZ - gr. III

Skarbnik: ZIEMBIŃSKA JUSTYNA - gr. V

KOMISJA REWIZYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Przewodniczący: ŚLESZYŃSKA KAROLINA - gr. IX

Członek: FIŁOŃCZUK MAŁGORZATA - gr. II

Członek: SIEMIONCZYK ELIZA - gr. VII

Sprawozdanie finansowe:

 


RADA  RODZICÓW  2015/2016

Przewodniczący: Jarosław Janus

Zastępca: Eliza Kowrach

Sekretarz: Ewa Szeremietiew-Kurza

Skarbnik: Justyna Kakareko

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

U_3_Z_3_Sprawozdanie_finansowe.pdf


RADA  RODZICÓW  2014/2015

Przewodniczący:   Barbara Ksepko

Zastępca:             Małgorzata Gierałtowska

Skarbnik:             Justyna Kakareko

Sekretarz:           Olga Wieczorek

Gr. I

Ewa Prokopiuk

Izabela Gołębiewska

Małgorzata Fiłończuk

Gr. II

Agnieszka Wygonowska

Justyna Kakareko

Eliza Kowrach

Gr. III

Olga Wieczorek

Napoleon Waszkiewicz

Agnieszka Wasilkowska - Zawada

Gr. IV

Maria Dziejma

Honorata Masłowska

Marcin Rudziński

Gr. V

Katarzyna Frąszczak

Urszula Zieniewicz

Małgorzata Markiewicz

Gr. VI

Sylwia Rogowska

Joanna Wanielewska

Wioletta Burzyńska

Gr. VII

Barbara Ksepko

Elżbieta Stankiewicz

Ewa Gosiewska

Gr. VIII

Katarzyna Piszczatowska

Ewelina Bogna

Katarzyna Zajkowska

Gr. IX

Małgorzata Ostasiewicz

Kamil Romanowicz

Dorota Klimczuk

Gr. X

Justyna Kakareko

Małgorzata Gierałtowska

Iwona Snarska