DRODZY RODZICErodzina 1f

W tym roku 2017 w okresie wakacji

nasze przedszkole będzie pracować w miesiącu lipcu

w sierpniu przedszkole będzie zamkniete.

Termin związany jest z konkursem  (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 –2020. Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej) w ramach którego nasze  przedszkole złożyło wniosek na realizację projektu pt.” Najlepsze dla najmłodszego”