Opłaty  rok szkolny 2018/2019

Opłaty można uiszczać tylko bezpośrednio na konta:

opłata stała - do 10 każdego miesiąca nr konta: 70 1240 2890 1111 0010 3562 5996

żywienie-  do 20 każdego miesiąca nr konta: 50 1240 2890 1111 0010 3562 6065

        W tytule WPŁATY  prosimy o podanie imienia i nazwiska DZIECKA oraz grupy.

 

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty ! W przypadku przekroczenia terminu będą naliczane odsetki. 


Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.30 - 13.30.

Każda godzina przed i po podstawie wynosi 1 zł.- od tego roku szkolnego czas rozliczany bedzie w minutach (W przypadku zniżki z racji orzeczenia o niepełnosprawności, Karty Dużej Rodziny lub zasiłku rodzinnego stawka godzinowa wynosi 0,50 zł).

Stawka żywieniwa wynosi 4 zł dziennie.

UWAGA

Informujemy, iż rejestracja pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się wyłącznie na podstawie elektronicznej karty "STOPEREK". W związku z powyższym prosimy sumiennie rejestrować godziny przyjścia i wyjścia.

- W przypadku nie zarejestrowania karty opłata będzie naliczana za cały dzień od godz. 6.30 do godz. 18.00

- W przypadku pominięcia rejestracji z rana opłata będzie naliczana od godz. 6.30

- W przypadku pominięcia rejestracji podczas odbioru opłata będzie naliczana do godz. 18.00


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DZIECI 6-LETNIE

Zarządzenie_nr_1_2017_w_sprawie_zniesienia_opłaty_za_pobyt_dzieci_6-letnich.pdf