05.07.2017 r.

 

Dyrektor przedszkola

oraz nauczyciele i specjaliści

zapraszają Państwa

na zebranie organizacyjne

(tylko rodzice, opiekunowie prawni, bez dzieci)

które odbędzie się

30 sierpnia o godz. 16.00

w naszym przedszkolu.

UWAGA!!!!!!!!

Prosimy na zebranie przygotować kartki z ważnymi i istotnymi informacjami jakimi chcecie Państwo się podzielić z nauczycielami, po to aby pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu były łatwiejsze.

Np. informacje o:

- diecie dziecka

- trudnych zachowaniach

- przyzwyczajeniach dziecka

- inne.

Prosimy o przyniesienie ze sobą wypełnionego upoważnienia osób do odbioru dziecka z przedszkola (danych osób, które będą odbierały dziecko z przedszkola zawierające: imię i nazwisko osoby , nr dowodu osobistego, wskazanie rodzaju pokrewieństwa.)

Upoważnienie_do_odbioru_dziecka.pdf