Ogłoszenia dla rodziców

21.03.2016 r.

W naszym przeszkolu rozwijamy z powodzeniem talenty i zaintetrsowania dziecięce, piosenka autorska1

będące doskonała bazą do budowania prawidłowej samooceny dzieci oraz poczucia własnej wartosci. Rozwijamy talenty plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, matematyczne, przyrodnicze, poetyckie, recytatorskie,fotograficzne, komputerowe, sportowe, kucharskie i wiele innych. Wszystkie dzieci mają okazję do ich zaprezentowania podczas organizowanego w naszym przedszkolu Tygodnia Talentów.

A więc jeśli chcesz się pochwalić tym co lubisz robić, co Cię pasjonuje, sprawia przyjemność i radość to.....przygotuj się na marzec i zgłoś do swojej nauczycielki w grupie.

Serdecznie zapraszamy.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy a finaliści drobne upominki.

Organizator: dyrektor Agnieszka Marchel

Tydzień talentów odbędzie się w dniach - 31.03-07.04.2017 

                                                                                        - FINAŁ 10.KWIETNIA O 9.30


02.02.2015 r.

                                   

             Rodzice  odgrywają w życiu przedszkola ważną rolę, są cennymi i równorzędnymi partnerami  w kierowaniu procesami wychowawczymi  naszych dzieci. Z myślą o rodzicach powstał w naszym przedszkolu Klub  Ciekawskich Rodziców „U Tymcia”.  W ramach klubu spotykamy się  z rodzicami. Omawiamy ważne sprawy, dyskutujemy, wymieniamy się informacjami na tematy nurtujące rodziców. Zachęcamy rodziców do zgłaszania  tematów naszych spotkań.

              Pedagog specjalny Katarzyna Sznajder-Grześ, psycholog Anna Nieścieruk

16.10.2014 r.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole czyli od 0 do 8 roku życia.