12.06.2018 r.

Materiał Montessori jest różnorodny i bogaty. Codziennie możemy  z nim pracować.          20180425 074920

 Pomaga nam w samorozwoju i samowychowaniu, wyzwala wewnętrzną motywację do działania i uczenia się.Uczy nas cierpliwości , ale przede wszystkim sprawia radość.

20180405 073431 20180405 074113 20180425 081018 20180425 081111 20180425 081244