Pędziwiatry

07.12.2017 r.

Dzisiaj w przedszkolu było biało, wesoło i radośnie. Razem ze Śnieżynkami
bawiliśmy się bardzo dobrze. thumb 005

03.12.2017 r.

Tematem kolejnego zajęcia otwartego  były zabawy plastyczne z misiem.thumb 001

03.12.2017 r.

W tym dniu najważniejszy był pluszowy miś, ulubiona zabawka wszystkich dzieci.thumb 015

21.11.2017 r.

Celem warsztatów było oswojenie dzieci z pojęciem „niepełnosprawności”.thumb 001

12.11.2017 r.

10 listopada  w naszym przedszkolu obchodziliśmy  uroczyście Dzień Niepodległości.thumb 002

01.11.2017 r.

Zaprosiliśmy dzisiaj na zajęcie rodziców. Wszyscy razem graliśmy w kolory.thumb 016